នេះ Publication មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Tiếng Việt (vi), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

ECHO Asia Notes is a quarterly technical e-bulletin containing articles of interest to agriculture and community development workers in Asia.

This list contains articles from ECHO Asia Notes, many of which have been translated into regional languages.  

101 Issues in this Publication (Showing issues 48 - 44)

ការប្រើកង់យោងម៉ាស៊ីនបូមទឹក៖ ស្វែងរកវិធីសាស្រ្តចំណាយអស់ទាបសម្រាប់ការបូមទឹកស្រោចស្រព - 01 មិនា 2022

As we began looking into sustainable and alternative solutions for pumping water, our team began ‘playing around’ with the idea of water wheels for the supply of irrigation water to low elevation farmland. We initially began with research and testing of a pump called a Sling Pump, but gave up after testing several prototypes. Challenges included difficulty with DIY assembly, cost, specialized parts, and ultimately its efficiency.

AN48 Water wheel fig5

 

ការបង្កើតប្រព័ន្ធផលិតកម្មរុយខ្មៅដែលបានពង្រីកទ្រង់ទ្រាយមួយ - 01 កញ្ញា 2021

Critical to the success of a small-scale farm is its ability to turn on-farm waste into alternative value-added products. By integrating the Black Soldier Fly (HermetiaAN47 BSF Fig13 illucens) on the farm, small-scale enterprises can do just that. Taking common waste products such as food scraps and manure, the Black Soldier Fly can be used to efficiently convert raw waste materials into high-protein feed sources for livestock, while simultaneously producing a by-product suited for amending soils. 

នវានុវត្តន៍មួយ “អនុវត្ត-ទាំងអស់” ក្នុងការរចនាឧបករណ៍ផលិតជីវធ្យូង - 01 កញ្ញា 2021

[កំណត់ត្រារបស់អ្នកនិពន្ធ៖មានការរចនាឧបករណ៍ផលិតជីវធ្យូងជាច្រើនដែលកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដែលមានបំណងសម្រាប់កម្រិតផ្សេងៗ និងការប្រើប្រាស់ចុងក្រោយនៅក្នុងផ្នត់គំនិត។ ការរចនាពិសេសនេះ បានក្លាយជាចំណូលចិត្តរបស់បុគ្គលិកកសិដ្ឋានអេកូអាស៊ីសម្រាប់សមត្ថភាពរបស់វា ក្នុងការបំបែកសុះបានល្អតាមរយៈការដុតកំដៅនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន និងទឹកខ្មេះឈើក្នុងពេលតែមួយ។ ការ​រចនា​នេះ​ ត្រូវ​បាន​បញ្ចូលរបៀបថ្មីឡើង ​ដោយ​ដៃ​គូ​ថៃ​ក្នុង​ស្រុក ហើយ​ឥណទាន​គួរ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​តាម​នោះ​ដែរ។ សូមអរគុណលោក Arun Waikham ដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យពួកយើងចែករំលែកការរចនារបស់អ្នកជាមួយបណ្តាញអេកូ។]

វីរុសប ៉េសតជ្រូកអាហ្រ្វិកៈ ទិដ្ឋភាពទូបៅ និងការ ង្ការប ើកសិដ្ឋឋនខ្នាតតូច PDF - 01 មិថុនា 2021

As global prosperity has risen, so too has demand for animal protein. Pork has become the most consumed meat of terrestrial animals at 37% of total global meat consumption (Beltrán-Alcrudo et al., 2017).  Pork production most drastically increased in Asia (Figure 1), accounting for as much as 55% of global pork production in 2018 (FAOSTAT, 2018). Global gross pork production value has hovered around 300 billion USD since 2011 (FAOSTAT, 2020). In 2018 this all changed with the onset of the African Swine Fever Virus (ASFV) in Asia. This deadly virus has decimated pig populations and brought significant reductions in global pork production and pork protein consumption. It is estimated that upwards of 25% of the world’s pig population has succumbed to ASFV over the past two years (Niederwerder et al., 2020). 

ឧទាហរណ៍ផែនការជីវ-សុវត្ថិភាពននកសិដ្ឋានខ្នាត្ត្ូចសម្រាប់ការការពារជំងឺបប៉េសតម្រជូកអាហ្វហរិក - 01 មិថុនា 2021

[Editor’s Note: This is only one example of a biosecurity plan for small-scale pig operations in one region and may be used as a template. It is unlikely that all measures will be practical or appropriate for your context and should therefore be adapted according to the needs and priorities of your farm. It is recommended that that the adoption of any such farm plan be the result of farm-wide discussions  with your team for maximum buy-in, understanding, and practicality.]

ផលិតកម្មបន្លែបណ្ណង្គជាតិ (Diplazium esculentum Reytz.) នៅក្រោមកម្រិតប្រែប្រួលនៃម្លប់ - 01 កុម្ភៈ 2021

Several species of edible ferns exist around the world, ranging from the tropics to more temperate regions, and most commonly include the bracken ferns (Pteridium spp.), ostrich fern (Matteuccia struthiopteris), and the Stenochlaena spp. ferns. However, the focus of this study is on the vegetable fern (Diplazium esculentum Reytz.), a tropical perennial vegetable crop typically found growing in the Asia and Oceania regions. Sakai et.al. (2016) categorize this edible vegetable fern as a Non-Timber Forest Product or NTFP. It is a regionally significant vegetable crop in India, Bangladesh, Thailand, Malaysia, Philippines, and the US state of Hawaii (Lin et al., 2009). The young tender fronds of the fern (commonly referred to as ‘fiddleheads’) are typically eaten fresh, boiled, blanched, or cooked in curries, depending on the region in which they are consumed (Duncan, 2012).

ការចិញ្ចឹមឃ្មុំអត់ទិច (Meliponiculture) នៅលើកោះ Java

ការចិញ្ចឹមឃ្មុំមិនទិចMeliponiculture គឺជាការថែរក្សាឃ្មុំពីក្រុមកុលសម្ព័ន្ធ Meliponini ។ ឃ្មុំដែលមិនទិច រួមមានប្រភេទសត្វឃ្មុំរាប់រយប្រភេទ ដែលក្នុងនោះមាន ៨៩ប្រភេទ ដែលអាចបញ្ជាក់បានតែនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិច/អាស៊ីត្រូពិច និងអូស្ត្រាលី (Rasmussen, 2008) ហើយខណៈពេលដែលមនុស្សជាច្រើនអាចផលិតទឹកឃ្មុំបាន ពួកវាជាក្រុមកុលសម្ព័ន្ធនៃប្រភេទសត្វខុសគ្នាទាំងស្រុងពីឃ្មុំក្នុងស្រុក (Apis mellifera និង Apis cerana indica)។ ខណៈពេលដែលឃ្មុំមិនទិច នៅតែមានឃ្មុំខ្លះទិច ឃ្មុំទាំងនេះតូច និងមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍធំឡើង ដែលធ្វើអោយពួកវាមិនអាចទិចមនុស្សបាន នោះហើយជារបៀបដែលពួកវាទទួលបានឈ្មោះនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកវានៅតែអាចទិច (ទោះបីជាមានឈ្មោះថា: ទិចមិនឈឺ) ហើយធ្វើឱ្យចោរព្យាយាម និងឆាប់ទាក់ទាញភ្នែករបស់ចោរ ដើម្បីធ្វើការលួចយកឃ្មុំនេះ។ ឃ្មុំមិនទិចត្រូវបានរក្សាទុករាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ ជាពិសេសនៅតំបន់ត្រូពិកពិភពថ្មី ដែលជាកន្លែងដែលគ្មានទឹកឃ្មុំ មុនពេលការណែនាំរបស់ពួកគេដោយអាណានិគមអឺរ៉ុប និងអ្នករុករក។ ឃ្មុំមិនទិច បានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់តិចជាង ច្រើនក្នុងទម្រង់នៃការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍ ជាងឃ្មុំធម្មតា ដោយសារកត្តាមួយចំនួន។

ម៉ូទ័របូមទឹកដោយប្រើសម្ពាធខ្យល់រុញទឹកឡើងលើ Martinez: ការរុញទឹកឡើងដោយខ្យល់

ម៉ូទ័របូមទឹក គឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃកសិដ្ឋានខ្នាតតូចជាយូរមកហើយ ហើយជាឧបករណ៍សន្សំសំចៃកម្លាំងពលកម្មដ៏មានតម្លៃ ដែលផ្តល់នូវការអនុវត្តជាក់ស្តែងជាច្រើន។ ម៉ូទ័របូមប្រភេទ
ផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រចាំសម្រាប់ការស្តុកទឹក និងចម្រោះ ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ប្រព័ន្ធវារីវប្បកម្ម និងច្រើនទៀត។ ខណៈពេលដែលមានភាពងាយស្រួល និងមានប្រយោជន៍ ការបូមទឹកគឺមានតម្លៃចាប់ពីការប្រើប្រាស់ថាមពលចាំបាច់ រហូតដល់ការថែទាំជាប្រចាំនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រឿងបន្លាស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអភិវឌ្ឍថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យាស្នប់ដ៏សមស្រប ផ្តល់នូវជម្រើសដែលអាចសន្សំប្រាក់ បង្កើនភាពជឿជាក់ ធ្វើអោយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់បានយូរ និងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងអត្ថបទនេះ។

AN 44 Fig1

 


តំបន់

Asia