ECHO Technical Notes


  1. 2005-01-20 The leaves of the Moringa oleifera tree are very nutritious. They can be consumed fresh, cooked or dried. Since dried Moringaleaves retain their nutrient content, it is possible to convert them into leaf powder. When there is an abundance of leaves, this leaf powder can be made and stored...

Libros

  1. 2012-01-20 An Nou Repare Tè Nou montre kijan lidè legliz yo ak lot lidè nan kominote a te relize, tè a k’ap pwodwi manje pou nou manje a, te komanse fatigue, e forè yo ki se sous anpil lòt bagay pou nou ap disparèt. Nou te konnen Bandye te bannou responsabilite pou nou pran swen ak pwoteje resous natirèl yo...