ECHOcommunity ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ

គម្រោងច្បារដំណាំនៅសាលារៀន នាំមកនូវក្ដីសង្ឃឹមដល់សិស្សានុសិស្សដែលជាជនភៀសខ្លួន 2016-02-09

ក្លឹបច្បារដំណាំងាយៗនៅសាលាដាឡាត អាំងទែរណាសូណាល់ (Dalat International) នៅប៉េណាំង (Penang) នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី កំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជួយដល់ក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីងយ៉ាសញ្ជាតិភូមា។ ក្លឹបនេះ ជួបប្រជុំគ្នាមួយដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ប្រយោជន៍ស្វែងយល់អំពីវិធីអនុវត្តន៍លើការដាំរុក្ខជាតិនៅក្នុងសួន និងគោលការណ៍នានាដែលនៅពីក្រោយជលវប្បកម្ម។ សិស្សានុសិស្សបាន និងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាឧបករណ៍ជលវប្បកម្មដែលពួកគេដាំអេពីណាស៍ (Spinacia oleracea) ពីរប្រភេទ: ពូជអេពីណាស៍ក្នុងស្រុក និងពូជអេពីណាស៍មកពីប្រេហ្ស៊ីល ហើយដែលពូជទាំងពីរប្រភេទកំពុងតែដុះឡើងបានយ៉ាងល្អ។

តាមរយៈគ្រូរបស់ពួកគេ គឺលីហ្សា មូសុន (Lisa Munson) សិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានផ្ដល់នូវការគាំទ្រសម្រាប់ការចែករំលែកឈុតឧបករណ៍ជលវប្បកម្មនេះជាមួយនឹងសាលារៀននៃជនភៀសខ្លួនមួយកន្លែងនៅប៉េណាំងទុកជាវិធីមួយដែលជួយដល់សិស្សានុសិស្សនៅទីនោះ។ លើសពីនេះ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ បានចែករំលែកចំណេះដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលរហូតដល់ពេលនេះ ពួកគេបានកើនការយល់ដឹងអំពីការដាំដើមឈើនៅក្នុងសួនប្រកបដោយនិរន្តរភាពពីការរុករកស្រាវជ្រាវសាមញ្ញៗរបស់ពួកគេ។

Garden at Dalat International Schoolរុក្ខជាតិភាគច្រើនបំផុតដែលមាននៅសាលារៀននៃជនភៀសខ្លួន កំពុងដុះលូតលាស់យ៉ាងល្អ ហើយសិស្សានុសិស្សត្រូវបានគេចាត់ឲ្យមានតួនាទីមើលថែរុក្ខជាតិទាំងនោះដែលរហូតមកដល់ពេលនេះ បានក្លាយទៅជាឱកាសវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ពួកគេ។ យ៉ាងក៏ដោយ ដោយសារតែបញ្ហាជុំវិញស្ថានភាពនៃជនភៀសខ្លួន រុក្ខជាតិទាំងអស់ត្រូវដុះលូតលាស់នៅពីក្រោយទ្វារចាក់សោ ពីព្រោះមានលទ្ធភាពមួយដែលថា នឹងមានការលួចបេះបោចរុក្ខជាតិទាំងនោះ បើគេដាំវានៅខាងក្រៅ។ លក្ខខណ្ឌនៃផ្នែកខាងក្នុងបន្ទប់ បានបណ្ដាលឲ្យមានរុក្ខជាតិមួយចំនួនងាប់ តែដើមម្រុំ, ជីក្រហម, និងអេពីណាស៍ នៅកំពុងតែដុះលូតលាស់បានយ៉ាងដដែល។

ប្រភពព័ត៌មានច្រើនទៀត:

ប្រភពព័ត៌មានអំពីជលវប្បកម្ម

អំពីសហគមន៍អេកូ ECHOcommunity

សហគមន៍អេកូ ECHOcommunity គឺជាសហគមន៍សមាជិកភាពដែលផ្តល់ការទទួលបានធនធាននៅលើបណ្តាញរបស់អេកូស្ទើរតែទាំងអស់ ក៏ដូចជាឧបករណ៍ការទំនាក់ទំនងដើម្បីជួយអ្នកធ្វើការផ្នែកអភិវឌ្ឍន៏អោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក។

អាន​បន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតមានឡើង

Syntropic Farming Course
អា, 23 មិថុនា 2019 » សុ, 28 មិថុនា 2019

Rancho Mastatal, Costa Rica

Syntropic Farming is a farming revolution grown out of Brazil and made famous by Ernst Gotsch and the Life in Syntropy short documentary. Syntropic Farming seeks to cultivate resilient ecosystems that are abundant, financially viable and heal abused land. It asks us, as stewards of the land to live in harmony with nature. It asks that we learn from nature through imitating natural processes in order to produce food. This results in abundant systems which grow healthy soils, sequester carbon, ...

Konferans Agrikòl, Haiti Agriculture Conference (South) 2019
ច, 24 មិថុនា 2019 » សុ, 28 មិថុនា 2019

HRM Mission, Haiti

We invite you to participate in a conference that would help strengthen connections amongst those working in the agricultural sector in Haiti and spend time learning from one another. The conference will take place June 24-28, 2019 at HRM Mission in La Baleine, South Department, Haiti. This conference is tailored to encourage conference delegates and presenters to connect and learn from each other’s successes and failures. There will be plenary sessions in the morning followed by workshops...

Agroforestry: Designing for Impact
ច, 15 កក្កដា 2019 » សុ, 19 កក្កដា 2019

ECHO Global Research and Demonstration Farm, USA

Agroforestry is the agricultural practice of combining the management of annual crops and/or animals with trees. Agroforestry systems, largely composed of perennial crops, offer the resilience needed to address extreme climatic issues such as drought and torrential rain, along with social and economic factors that influence agricultural production of small-scale farmers.   This five-day course will introduce students to key agroforestry concepts, allow them to see the various agroforestry ...

Student Organic Seed Symposium
ព្រហ, 22 សីហា 2019 » អា, 25 សីហា 2019

BETHEL HORIZONS RETREAT CENTER,

WHAT IS SOSS? An annual gathering of graduate students, researchers, farmers, and seed industry professionals working in organic seed systems. The major annual event of the Society of Organic Seed Professionals (SOSP), the parent organization that has grown out of the SOSS network. SOSP is fiscally sponsored by Organic Seed Alliance, a 501(c)3 organization.

Small-scale seed production and utilization
ច, 16 កញ្ញា 2019 » សុ, 20 កញ្ញា 2019

ECHO Global Farm, USA

ECHO offers over 350 varieties in its Florida seed bank requiring diverse approaches to growing, processing, and storing seeds. This five-day course will begin in ECHO’s seed production plots to help participants better understand how crops are managed and harvested. Techniques related to both wet and dry processing of seeds will be practiced, as well as, essential tasks such as germination testing. Long-term seed storage approaches including vacuum sealing and cold storage will be explored, ...

ប្រភព​ធនធាន​ចុង​ក្រោយ​បំផុត

Evaluation of Black Soldier Fly (Hermetia illucens) Larvae and Pre-Pupae Raised on Household Organic Waste, as Potential Ingredients for Poultry Feed

Abstract, Animals, 2019

Black soldier fly (BSF) larvae and pre-pupae could be satisfactorily raised on household organic waste and used as poultry feed, offering a potential sustainable way to recycle untapped reso...

How to Use Black Soldier Flies for Biowaste Treatment

How to Use Black Soldier Flies for Biowaste Treatment

This video presents the relevant tasks required to run a Black Soldier Fly facility. For more detailed information and a free download of the "Black Soldier Fly Biowaste Processing - A Step-by-Step Guide", go to: https://goo...

How black soldier fly larvae can demolish a pizza so fast

Abstract, Science News, 2019

An individual Hermetia illucens larva doesn’t eat steadily, Shishkov found. One feeds for about five minutes on average and then stops for about another five. As a group of thousands, t...

Black Soldier Fly

Growing Bananas

Growing bananas does not take much effort, but it does require that you get a few things right when you first get started.

Banana plants can offer many benefits:

They make great windbreaks or screens, t...

Journal of Spices and Aromatic Crops

Journal of Spices and Aromatic Crops (JOSAC) [ISSN 0971-3328] is the official publication of Indian Society for Spices, published in association with TathQeef Scientific Publishing.

JOSAC is an international, peer-...

The Spice Journal

The global spice industry is valued at more than a $108,000,000,000 annually but in much of the world it is treated with indifference. It lacks governance, plantations are often neglected, research in spice agro-technology i...

Journal of Herbs, Spices, and Medicinal Plants

The Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants is an essential reference filled with recent research and other valuable information associated with herbs, spices, and medicinal plants. The Journal serves as a focus poin...

ICAR - Indian Institute of Spices Research

The Indian Institute of Spices Research (IISR), Kozhikode (Calicut) a constituent body of Indian Council of Agricultural Research (ICAR) is a major Institute devoted to research on spices. In 1976, it started as a Regional S...

Rangoon International Cook Book

Published by the Woman's Society of Christian Service of the Methodist English Church of Rangoon Burma, this cookbook in English includes recipes of traditional Burmess cooking and English based cooking.

ប្រតិទិន [ ច្រើន​ទៀត ]