ECHOcommunity ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ

គម្រោងច្បារដំណាំនៅសាលារៀន នាំមកនូវក្ដីសង្ឃឹមដល់សិស្សានុសិស្សដែលជាជនភៀសខ្លួន 2016-02-09

ក្លឹបច្បារដំណាំងាយៗនៅសាលាដាឡាត អាំងទែរណាសូណាល់ (Dalat International) នៅប៉េណាំង (Penang) នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី កំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជួយដល់ក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីងយ៉ាសញ្ជាតិភូមា។ ក្លឹបនេះ ជួបប្រជុំគ្នាមួយដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ប្រយោជន៍ស្វែងយល់អំពីវិធីអនុវត្តន៍លើការដាំរុក្ខជាតិនៅក្នុងសួន និងគោលការណ៍នានាដែលនៅពីក្រោយជលវប្បកម្ម។ សិស្សានុសិស្សបាន និងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាឧបករណ៍ជលវប្បកម្មដែលពួកគេដាំអេពីណាស៍ (Spinacia oleracea) ពីរប្រភេទ: ពូជអេពីណាស៍ក្នុងស្រុក និងពូជអេពីណាស៍មកពីប្រេហ្ស៊ីល ហើយដែលពូជទាំងពីរប្រភេទកំពុងតែដុះឡើងបានយ៉ាងល្អ។

តាមរយៈគ្រូរបស់ពួកគេ គឺលីហ្សា មូសុន (Lisa Munson) សិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានផ្ដល់នូវការគាំទ្រសម្រាប់ការចែករំលែកឈុតឧបករណ៍ជលវប្បកម្មនេះជាមួយនឹងសាលារៀននៃជនភៀសខ្លួនមួយកន្លែងនៅប៉េណាំងទុកជាវិធីមួយដែលជួយដល់សិស្សានុសិស្សនៅទីនោះ។ លើសពីនេះ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ បានចែករំលែកចំណេះដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលរហូតដល់ពេលនេះ ពួកគេបានកើនការយល់ដឹងអំពីការដាំដើមឈើនៅក្នុងសួនប្រកបដោយនិរន្តរភាពពីការរុករកស្រាវជ្រាវសាមញ្ញៗរបស់ពួកគេ។

Garden at Dalat International Schoolរុក្ខជាតិភាគច្រើនបំផុតដែលមាននៅសាលារៀននៃជនភៀសខ្លួន កំពុងដុះលូតលាស់យ៉ាងល្អ ហើយសិស្សានុសិស្សត្រូវបានគេចាត់ឲ្យមានតួនាទីមើលថែរុក្ខជាតិទាំងនោះដែលរហូតមកដល់ពេលនេះ បានក្លាយទៅជាឱកាសវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ពួកគេ។ យ៉ាងក៏ដោយ ដោយសារតែបញ្ហាជុំវិញស្ថានភាពនៃជនភៀសខ្លួន រុក្ខជាតិទាំងអស់ត្រូវដុះលូតលាស់នៅពីក្រោយទ្វារចាក់សោ ពីព្រោះមានលទ្ធភាពមួយដែលថា នឹងមានការលួចបេះបោចរុក្ខជាតិទាំងនោះ បើគេដាំវានៅខាងក្រៅ។ លក្ខខណ្ឌនៃផ្នែកខាងក្នុងបន្ទប់ បានបណ្ដាលឲ្យមានរុក្ខជាតិមួយចំនួនងាប់ តែដើមម្រុំ, ជីក្រហម, និងអេពីណាស៍ នៅកំពុងតែដុះលូតលាស់បានយ៉ាងដដែល។

ប្រភពព័ត៌មានច្រើនទៀត:

ប្រភពព័ត៌មានអំពីជលវប្បកម្ម

អំពីសហគមន៍អេកូ ECHOcommunity

សហគមន៍អេកូ ECHOcommunity គឺជាសហគមន៍សមាជិកភាពដែលផ្តល់ការទទួលបានធនធាននៅលើបណ្តាញរបស់អេកូស្ទើរតែទាំងអស់ ក៏ដូចជាឧបករណ៍ការទំនាក់ទំនងដើម្បីជួយអ្នកធ្វើការផ្នែកអភិវឌ្ឍន៏អោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក។

អាន​បន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតមានឡើង

ECHO Nigeria Sustainable Agriculture Forum Jos Networking Forum
ច, 4 ឧសភា 2020 » សុ, 8 ឧសភា 2020

Calvary Ministries (CAPRO) Conference Hall, Nigeria

This ECHO Forum is geared toward enabling learning, sharing and networking related to alleviating hunger and poverty by those persons serving Africa's poor.

Amaranth Institute Meeting 2020
អ, 12 ឧសភា 2020 » សុ, 15 ឧសភា 2020

Tennessee State University, USA

The Amaranth Institute (AI) has been working to bring together individuals with a professional interest in amaranth for over 30 years. Periodically, the Amaranth Institute brings together researchers and practitioners from around the world to share knowledge and build networks for the continued promotion of the crop. We would be honored to have your presence in Nashville Tennessee between May 12 to 15th to present your work and recent findings.

Small Scale Fish Culture Workshop: Fish Farming for Food & Profit
អ, 23 មិថុនា 2020 » ព្រហ, 25 មិថុនា 2020

ECHO Asia Small Farm Resource Center & Seed Bank, Thailand

Small-scale Livestock Management - July 2020
ច, 27 កក្កដា 2020 » សុ, 31 កក្កដា 2020

ECHO Global Farm, USA

Learn about small-scale management of livestock in the tropics during this one week course. ECHO's global farm manages cattle, goats, sheep, pigs, fowl, and rabbits. Learn how to integrate and manage these animals into a tropical farming system.  

Training in System of Rice Intensification (SRI)
សុ, 31 កក្កដា 2020 » សុ, 31 កក្កដា 2020

ECHO Asia Small Farm Resource Center & Seed Bank, Thailand

ប្រភព​ធនធាន​ចុង​ក្រោយ​បំផុត

Cleaning and Disinfection for Households

Celular Libre de Virus

Celular Libre de Virus

Nuestro celular puede ser fuente de contaminación, por eso es necesario desinfectarlo todos los días. En este video junto a Wuqu´Kawoq|Maya Health Alliance te enseñamos a como desinfectarlo.

Frutas y Verduras Libres de Virus

Frutas y Verduras Libres de Virus

Cada vez que compremos en el mercado o supermercado es muy importante desinfectar las frutas y verduras antes de cocinarlas y/o comerlas. Junto a Wuqu´ Kawoq|Maya Health Alliance te enseñamos cómo desinfectar las frutas y ve...

Hogares Libres de Virus

Hogares Libres de Virus

Todos los días tocamos varias superficies con nuestras manos, es muy importante desinfectar las superficies con cloro para matar cualquier virus o bacteria. Junto a Wuqu´ Kawoq|Maya Health Alliance te enseñamos cómo hacer us...

Proyecto CAN - Culinaria, Agricultura, Nutricion

SAWBO - Protecting Yourself from Coronavirus

SAWBO - Protecting Yourself from Coronavirus

Now available in English, French, Spanish, Swahili, Italian, Chinese, Bengali, Bamanankan.  Others in the works.

COVID-19 has now spread around most parts of the world. This animation addresses best practices to pr...

Africa WASH & Disabilities Study

Africa WASH & Disabilities Study

WASH - Water, Sanitation, and Hygiene

Hygiene in Lower Income Countries

Hygiene refers to acts that can lead to good health and cleanliness, such as frequent handwashing, face washing, and bathing with soap and water. Keeping hands clean is one of the most important ways to prevent the spread of...

New coronavirus stable for hours on surfaces

The virus that causes coronavirus disease 2019 (COVID-19) is stable for several hours to days in aerosols and on surfaces, according to a new study from National Institutes of Health, CDC, UCLA and Princeton University scien...

ប្រតិទិន [ ច្រើន​ទៀត ]