Phát hành: 01-06-2021


  1. Cách ly bất kỳ heo nào có biểu hiệu triệu chứng. Ngăn ngừa nhiễm chéo sang đàn heo còn lại qua dụng cụ, ủng, thức ăn và các nguồn khác bằng cách khử trùng các vật dụng cần thiết. Điều quan trọng là trang trại của bạn không trở thành trung tâm của một đợt bùng phát rộng hơn.
  2. Thông báo ngay cho các nhân viên thú y địa phương. Mặc dù điều này có thể đem lại sự xem xét kỹ lưỡng tới trang trại, báo cáo nghi ngờ ASFV thì tốt hơn là bị bắt quả tang che dấu nó. Nhân viên thú y địa phương cũng có thông tin cập nhật về cách kiểm soát và khử trùng.
  3. Thực hiện theo khuyến nghị của các cơ quan thú y địa phương sau khi xét nghiệm và xác nhận nhiễm ASFV – điều này có thể sẽ bao gồm việc bắt buộc tiêu hủy bắt buộc toàn bộ đàn heo tại chỗ và một thời gian tạm ngưng (lên đến một năm) trước khi heo mới có thể được đưa trở lại vào cơ sở.
  4. Làm theo các khuyến nghị của các nhân viên thú y địa phương, xác heo nên được tiêu hủy hoặc chôn với vôi để ngăn ngừa lây lan các vật liệu nhiễm bệnh.
  5. Toàn bộ cơ sở, trong và ngoài khu vực chăn nuôi heo của trang trại, cần được sát trùng đúng cách bằng chất sát trùng phù hợp. Như một loại virus có “DNA được bao bọc”, ASFV có thể tồn tại trong thời gian dài tại chỗ (lên đến một năm). Xem nguồn Thuốc Sát Trùng Sử Dụng Chống Lại ASFV để biết thêm thông tin.
  6. Bất kỳ vật liệu nào không thể làm sạch và sát trùng đầy đủ cần được tiêu hủy hoặc chôn với vôi, chẳng hạn như đệm lót và chất thải phân.
  7. Chỉ sau khi tuân theo tất cả các khuyến nghị của nhân viên thú y địa phương, và sau khi được đồng ý, mới nên cố gắng tái sản xuất trang trại với đàn heo mới.
  8. Một khi heo được đưa vào trở lại, cần tuân thủ nghiêm ngặt một Kế Hoạch An Toàn Sinh Học Trang Trại để ngăn ngừa sự bùng phát trở lại.
  1. burying pigs

Vùng

Asia