Tanzania Organic Agriculture Movement (TOAM) Publications


 1. A sack garden is a small vegetable mound made from a nylon or similar sack. Please check the Kilimohai website for the latest additions to resources.
 2. Swahili only
 3. Swahili Only
 4. Poster - Benefits of agroforestry systems. Increase the productivity of your farmland by introducting trees. Kilomohai Training Materialshttp://www.kilimohai.org/kilimohai/training-materials

 5. Farmers consider crop-reduction organisms to be pests and diseases. Insects, birds or other animals are considered pests whenever they cause damage to crops or to stored harvests. Fungi, bacteria and viruses are identified as diseases, when they invade or alter vital plant growth activities or...
8 Thêm Tanzania Organic Agriculture Movement (TOAM) Publications

Mkulima Mbunifu (MkM)
 1. Agosti 2018,Toleo la 71 Mkulima Mbunifu (MkM) ni jarida linalotoa elimu ya kilimo. 2. Afya bora ni muhimu kwa uzalishaji, na ukuaji mzuri wa watoto. Hili ni lazima lifahamike dhahiri na kila mmoja wetu kuzingatia afya bora kwa ajili ya familia na ukuaji wa taifa. Katika ngazi ya familia, jambo la msingi ni kuhakikisha kuwa wanazalisha au kununua chakula chenye virutubisho vya... 3. Katika jitihada za kutafuta namna ya kufikisha ujumbe kwa wakulima wengi zaidi kuhusiana na njia nzuri na sahihi zaidi za kilimo, MkM imeanzisha kipindi cha redio. Kipindi hiki kitasambaza kwa upana zaidi yale ambayo yamekuwa yakiandikwa katika jarida hili. Kipindi hiki cha redio kitakuwa... 4. Oktoba 2018,Toleo la 73 Mkulima Mbunifu (MkM) ni jarida linalotoa elimu ya kilimo. 5. Agosti, 2015,Toleo la 35 Mkulima Mbunifu (MkM) ni jarida linalotoa elimu ya kilimo.
111 Thêm Mkulima Mbunifu (MkM)

CFGB Conservation Agriculture Newsletter


 1. Inside This Issue : Methods for FarmerManaged Seed Production Youth in Agriculture and Livelihoods Programming Partner Profile: Brethren in Christ Compassionate and Development Services Discussions from the Network ALTA Travel Schedules

 2. Inside this Issue : Working with Service Providers to Scale Up CA Plus Master Trainers Spread CA Beyond the Foodgrains Bank Network CA Farmer Profile Partner Profile: Africa Inland Church of Tanzania, Geita ALTA Travel Schedules

 3. 20-09-2022 Inside this issue : CA Plus Enhances Irrigation Efficiency NatureBased Solutions Partner Profile: Anglican Development Services Central Rift, Kenya ALTA Travel Schedules

 4. 01-06-2022 In This Issue : Gender Equity Benefits All!! Electronic Data Collection for Project Monitoring and Evaluation Partner Profile: African Evangelistic Enterprise-Rwanda ALTA Travel Schedules

Haitian Network Documents


 1. Đây là tài liệu hướng dẫn chi tiết cách làm một nhà vệ sinh dùng cỏ Vetiver Nhà vệ sinh kết hợp cỏ Vetiver (Chrysopogon zizanioides) tiết kiệm nhiều chi phí, tạo sự riêng tư và tự phân hủy chất thải. Cỏ Jiji (Achnatherum splendens) là một sự lựa chọn thay thế trong điều kiện thời tiết lạnh và...

ECHO East Africa News


 1. In This Issue Seed Bank Update Students Visit ECHO EA Local CA Training Events Staff Transitions Resources for Organic Certif. The Debate over GMOs New Online Resources

 2. In this issue: 1. Nutrition in dryland areas symposium 2.Nanenane Agricultural show 3. Appropriate technology 4. ECHO EA seed bank updates 5..Parthenium 6. Upcoming events 7. News in brief

 3. In this issue: Nanenane Agricultural show Appropriate technology ECHO EA seedbank updates Highlights Innovation News in brief ECHO RIC‟s Best Practices

 4. 20-04-2019 In this Issue : 5th Symposium on Sustainable Agriculture and Appropriate Technologies Environmental Conservation Empowering Small-scale Farmers with Seeds History of Maresha Plow

 5. 20-04-2018 In this issue: 1. Pastoralist symposium 2. Appropriate technology 3. ECHO EA seed bank updates 4.Parthenium 5. Upcoming events 6. News in brief
9 Thêm ECHO East Africa News

General Technical Documents


 1. Januari, 2016,Toleo la 40 Mkulima Mbunifu (MkM) ni jarida linalotoa elimu ya kilimo.

 2. In every region of the world it is necessary to find or develop appropriate techniques for agriculture. A large part of the surface of the world is arid, characterized as too dry for conventional rain fed agriculture. Yet, millions of people live in such regions, and if current trends in...

 3. Postharvest losses inflicted by insect pests in stored grains represent major challenge smallholder famers face in the global South. The maize weevil (Sitophilus zeamais) is one of the most important postharvest pests in maize. With dry maize stored in woven polypropylene bags, Likhayo et al....

CTA Publications


 1. This 8-page fold-out leaflet, practical for use in the field and easy to read, covers the subject of bee-keeping and honey processing. It gives some background to the subject, outlines processes and provides tips, tables and explanatory line drawings.

 2. 01-01-2013 This 8-page fold-out leaflet, practical for use in the field and easy to read, covers the subject of controlling the mango fruit fly. It gives some background to the subject, outlines processes and provides tips, tables and explanatory line drawings.

 3. 01-01-2009 This 12-page fold-out leaflet, practical for use in the field and easy to read, covers the subject of linking smallholder farmers to markets. It gives some background to the subject, outlines processes and provides tips, tables and explanatory line drawings.

 4. 20-01-2007 This 8-page fold-out leaflet, practical for use in the field and easy to read, covers the subject of rearing dairy goats. It gives some background to the subject, outlines processes and provides tips, tables and explanatory line drawings.

 5. 20-01-2007 This 8-page fold-out leaflet, practical for use in the field and easy to read, covers the subject of controlling Striga and stemborer in maize. It gives some background information, outlines the processes and provides tips, tables and explanatory line drawings
9 Thêm CTA Publications

ECHO East Africa Notes

 1. A Combination of Approaches to Conserve Soil and Water Tephrosia: A Multipurpose Tree for GM/CC, Soil Conservation and IPM

 2. 01-07-2013 Conservation Agriculture in East Africa: An Update What’s happening on ECHOcommunity.org? Telfairia pedata: Oyster Nut, Kweme or Zanzibar Oil Vine

ECHO Technical Notes


 1. So you want to help people in the tropics. Beautiful! The tropics are waiting for you. No matter what your abilities, you can make life better for others in the tropics. Your concern for the physical and spiritual well-being of people can be translated into fruitful service. Your first asset is...

 2. 01-01-2010 For many years, conventional Western forestry methods have been applied, and exotic tree species promoted in Sahelian countries in order to combat desertification. Large and small projects were commissioned to curtail the assumed southward movement of the Sahara desert, but few made any lasting...

 3. 01-01-1998 The first section of this note focuses in on a new technology, called the ‘technology protection system’ by its developers and ‘terminator technology’ by its opponents. This technology illustrates the potential for patents to impact society at the fundamental level of food production. The...

 4. 01-01-1983 Amaranth [Amaranthus hypochondriacus, A. cruentus (grain type) & A. tricolor (vegetable type)] is an herbaceous annual with upright growth habit, cultivated for both its seeds which are used as a grain and its leaves which are used as a vegetable or green. Both leaves and seeds contain...

Conservation Agriculture Core Training Guides


 1. 20-04-2020 Guide Book alsoavailable in Amharic /Chichewa /Kinyarwanda; Posters also available in Amharic / Kiembu / Kikuyu / Kikamba / Kinyarwanda / Chichewa /Alur; Farmers' Booklet also available in Kinyarwanda The source documents (.docx and .pub)of these materials are available in the CFGB database. The...

 2. 20-04-2020 Guide Book alsoavailable in Amharic /Chichewa /Kinyarwanda; Posters also available in Amharic / Kiembu / Kikuyu / Kikamba / Kinyarwanda / Chichewa /Alur; Farmers' Booklet also available in Kinyarwanda The source documents (.docx and .pub)of these materials are available in the CFGB database. The...

SWISSAID Publications
 1. 20-11-2019 A. Matarajio ya mwongozo Wafugaji wataweza - Kujenga banda bora la kufugia kuku - Tengeneza lishe bora - Tunza kumbukumbu vizuri za ufugaji - Kutibu magonjwa kulingana na yalivyoelekezwa - Watafanya uchaguzi sahihi wa ufugaji kulingana na maeneo Yao. - Kutambua na kudhibiti magonjwa - Kuwa... 2. 20-11-2019 UTANGULIZI Uhifadhi wa mazao ya kilimo ni hatua ya mwanzo kabisa mara baada tu ya kuvuna. Hatua zifuatazo huzingatiwa katika uhifadhi bora wa mazao ya kilimo; kuweka mazao katika hali ya usafi, ubaridi, kuchambua, kutenga katika makundi kulingana na ubora na kufungasha. Uhifadhi na usimamizi... 3. 20-11-2019 Mbegu ni sehem ya mmea ambayo hutumika kuzalisha/kuotesha mmea mwingine, yaweza kuwa ni zao la ua au sehem ya mmea iliyokomaa na kuwa tayari kuendelea kuoteshwa tena, mfano vipando vya muhogo Mbegu ni mojawapo ya pembejeo muhimu katika kilimo. Mbegu za daraja la kuazimiwa ubora (QDS) ni mojawapo... 4. 20-11-2019 Benki za mbegu za jamii ni taasisi zisizo rasmi, zinazoongozwa na kusimamiwa na wakulima au serikali za mitaa na vijiji ambayo kazi ya msingi ni kuhifadhi mbegu kwa ajili ya matumizi ya ndani. Benki hizi zinapatikana katika maeneo mengi duniani na zimekuwepo kwa miaka mingi zikiwa na lengo la... 5. 20-11-2019 Mwongozo wa mafunzo y uzalishaji wa mazao ya mbogamboga
3 Thêm SWISSAID Publications

Food Plant Solutions - Publications


 1. 20-11-2018 This book is designed as a simple introduction to the more common food plants of Tanzania. It is hoped people will take greater pride and interest in these plants and become confident and informed about how to grow and use them. Many of the local food plants that occur in every country are very...

Sustainable Nutrition Manual, 2nd Edition (2016)


 1. 20-01-2016 HealthyEnvironments is about natural systems and sustainability. You will learn abouttheNature Cycle and the Water Cycle and natural sustainable systems. You willbe introduced toPermaculture ideas and gain an understanding of the benefitsof diversity in Nature. *Sustainable Nutrition Manual...

ECHO Best Practice Notes


 1. 26-02-2014 Pastoralism is a livelihood whereby people depend upon herding domesticated livestock. In East Africa, pastoralists depend primarily upon cattle, sheep, donkeys, goats and camels— listed in order of least resilience as one moves into drier and more arid lowland areas. Pastoralists play an...

Heifer International - Selected Publications


 1. 20-01-2010 Pig farming in Tanzania has primarily been for a long time of backyard and informal sector producers. However in order to secure both food and nutritional security to rural Tanzania households, there is a need of embracing integrated approaches in livestock farming. Pig farming in Tanzania is...

 2. 20-01-2010 Swahili Only Ufugaji bora wa ng'ombe wa maziwa-2

 3. 20-01-2010 Swahili only Mwongozo wa ufugaji bora wa mbuzi wa maziwa

 4. 20-07-2008 Swahili Only Kitabu cha kuku wa asili

 5. 20-01-2005 Swahili only Ufugaji_bora_wa_mbuzi_wa_maz
3 Thêm Heifer International - Selected Publications

 1. 01-01-2005 Oyster, Shiitake and Wood Ear Mushrooms This Agrodok contains detailed information on how to grow three kinds of mushrooms: oyster, shiitake and wood ear mushrooms. These mushrooms are rather easy to grow on a small scale. Cultivation of the common white button mushroom and of the rice straw...

 2. 01-01-2005 Properties, Processing and Marketing Honey bees live in colonies, as described in detail in Agrodok 32 Beekeeping. The worker bees in the colony collect various substances in nature, which their colony uses, for example to feed the adult bees and make the colony grow, as nesting material or to...
 1. 01-01-2007 Hiki siyo kitabu cha kusoma tu. Ni kitabu cha kujifunza wewe mwenyewe, pamoja na jamii hako, marafiki, na jirani. Soma yale Mchungaji Simeoni anasema. Taxama yale amefany na usikilize mambo anayoshauriana na wengine. Jaribu kuelewa vile Mchungaji Simeoni anajianda kutatua shida za nchi, msitu, na...

 2. 01-01-2008 The Vetiver System relies on a unique tropical plant, Vetiver grass - "Chrysopogon zizanioides", that is proven and used in some 100 countries for soil and water conservation, slope stabilization, land rehabilitation, pollution control, water quality improvement, disaster mitigation and many...

 3. 01-01-2007 Kitabu hiki kimeandikwa kwa ajili ya viongozi wa jumuiya, makanisa, vikundi vya wanawake na shule, kinawawezesha watu kujadili na kuelewa matatizo ya ardhi na misitu; inawatia moyo kufikiria jinsi Mungu angetaka waitikie, na inawasaidia kuamua masuluhisho ya matatizo haya na jinsi ya kutumia...
2 thêm sách

 1. Evaporative Cooling for Fruit & Vegetable Storage MIT D-Lab, theWorld Vegetable Center, and Institut d'Economie Rurale (IER) havedeveloped this guide in order to disseminate information about this simple, low-cost technology that uses the principle of evaporative cooling to provide improved...

 2. Access Agriculture Training Video Compared to other foods, baobab pulp contains very high levels of minerals such as calcium, iron and magnesium as well as vitamin C. Furthermore, it is rich in fibre. It is good for human health and reduces the risk of diseases. Due to these properties, baobab...

 3. Farmers in southern Niger have reclaimed 5 million hectares of land and increased food production by more than 500,000 tons per year by managing naturally-occurring trees and shrubs with Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR). The FMNR movement began in the early 1980s, and in recent years...
3 thêm liên kết

 1. Compost can be used to improve the quality of your soil. You can use plant materials, animal manure and kitchen scraps to create compost. Compost will add nutrients and organic matter to your soil. This animation explains the process of creating and storing compost. Scientific Animations Without...

 2. Drip Irrigation is a technique that allows you to consistently water your entire crop. This technique is especially helpful during a drought or dry season. This technique must be combined with Raised Planting Beds. Please watch our animation on Raised Planting Beds before attempting Drip...

 3. Farming with raised planting beds is a great way to keep your crop safe and increase your yields. This agricultural technique reduces soil compaction and improves the quality of the soil. It protects your plants during times of excess rainfall. This animation describes how to implement this...
31 thêm video