Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)

Yon "ki jan yo" gide kap pèmet ou enstale avèk siksè yon latrin natirèl, dirab ke yo fè avèk zèb vetivè

Yo Itilize zèb vetivè (Chrysopogon zizanioides) pou ranplase yon gro twou miraye an blòk ak sima, yo fèl pou sèvi en prive epi li ede dekonpoze dechè yo.Ou ka plante pye Bannann ak pye papay ozalantou ranje zèb yo pou yo bay bon rekòt fwi .Zèb vetivè ka fè rekòlt epi itilize pou plizyè lòt bagay.

 

An Ayiti, depans pou materyèl yo ka menm jan $ 25 (1 / 10yèm nan moun ki nan yon latrin konvansyonèl).