Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)

Yon bon fason pou pwoteje rekòt ou e pou amelyore rannman ou se pou fè jaden ak plat-bann leve. Teknik agrikòl sa a anpeche tè a vin twò pwès e li amelyore kalite tè a. Li kapab pwoteje plant ou yo pandan sezon kote gen twòp lapli. Videyo sa ap montre ou ki jan pou sèvi ak teknik sa ak ki jan pou ou kenbe nouvo plat-bann leve ou yo.