Technique ya kosopa mayi goutte à goutte ezali ko permettre yo o arroser bilanga na yo pamba pamba. Techique yango ezali malamu na tango ya sécheresse to pe na elanga. Technique yango esengeli ezala combiné na ba plate-bandes ya likolo. Luka olanda vidéo na biso sur ba plates-bandes ya likolo avant ya ko tala vidéo sur kosopa mayi goutte à goutte. Na kosopa mayi goutte à goutte, goutte nionso ya mayi ekoki ko profiter na quantité ya récolte na yo pe kosala que production na yo ya bilanga ezala éfficace.