Kipeperushi hiki cha kurasa 12, kinachofaa kwa matumizi kivitendo mashambani na rahisi kusoma kinahusu somo la kuwaunganisha wakulima wadogo wadogo na masoko. Kinatoa rejea ya somo lenyewe, kinaelezea njia na kutoa bakshishi, majedwali na michoro rahisi inayojieleza yenyewe.