Thông Tin Cộng Đồng ECHO

Tiêu điểm Thành viên của ECHOcommunity: Ông Tuntun và Thaung Si 2020-04-08

Đoạn trích từ một báo cáo của Patrick Trail – ECHO Asia

 

Khi tôi đi dạo quanh trang trại với ông Tuntun ở vùng nông thôn Myanmar, tôi đã không thể làm gì khác ngoài việc mỉm cười khi ông ấy tự hào cho tôi xem than sinh học mà ông tạo ra và sử dụng trong hỗn hợp bầu cho cây giống cây ăn quả của mình. Thay vì đem đi đốt, thì giờ ông đã biến chất thải hữu cơ từ trang trại của mình thành một nguồn tài nguyên quý giá có thể được sử dụng để sản xuất nhiều cây trồng hơn, thay vì để mất cacbon vào khí quyển qua khói.

 

Khoảng một năm trước, ông Tuntun đã tham dự Hội thảo Tiết kiệm Hạt giống (Seed Saving Workshop) ở Pyin Oo Lwin và học cách tạo ra than sinh học nhờ vào một trong những buổi thực hành. Ông đã ngay lập tức trở về nhà và thử cách làm này, và đã rất thành công. Thậm chí, ông Tuntun hiện còn là chủ của một trang facebook nơi ông chia sẻ các thực hành canh tác của mình với các nông dân Miến Điện khác, giải thích các cách thực hành như than sinh học, ở giữa nhiều người khác!

 

Thaung Si and TunTun

Ông Thaung Si (trái) và ông Tuntun (phải) đang khoe thành quả hạt đậu kiếm đến từ Ngân hàng Hạt giống châu Á ECHO và hiện đang được trồng để cung cấp cho ngân hàng hạt giống tại khu vực đó ở Myanmar.

Rất nhiều điều đã xảy ra ở đây bắt nguồn từ đối tác quan trọng của chúng tôi trong khu vực này, ông Thaung Si. Là một người bạn và đối tác lâu năm của ECHO Asia, ông Thaung Si đã nhiều dịp tham gia cùng chúng tôi trong các sự kiện đào tạo và chúng tôi cũng đã học được nhiều điều từ ông ấy. Ba năm trước, ông đã thành lập một Ngân hàng Hạt giống Cộng đồng (Community Seed Bank) tại Viện Thần học Lisu Bap tít (Lisu Baptist Theological Seminary). Thông qua ngân hàng hạt giống của mình, ông giảng dạy các thực hành trong nông nghiệp và làm vườn cho sinh viên, và đã có tác động lớn đến nhiều cuộc sống, gieo nhiều loại hạt giống khác nhau. Chính tại đây, ông Tuntun và gần một trăm nông dân và người tham gia khác ở địa phương đã được đào tạo về than sinh học và các kỹ thuật khác vào năm ngoái, và ông Thaung Si cũng thường xuyên theo sát họ.

Cộng đồng ECHO có nhiều đối tác tận tâm như ông Thaunag Si trên toàn bộ khu vực này và trên toàn thế giới. Những đối tác này, khi họ được trang bị tốt, thì họ đều có khả năng trang bị nhiều hơn nữa!

Về Cộng Đồng ECHO

ECHOcommunity là một cộng đồng mà các thành viên có quyền truy cập vào gần như tất cả các tài liệu trực tuyến của ECHO, cũng như các công cụ thông tin liên lạc để giúp nhân viên phát triển kết nối với nhau.

Đọc thêm

Tài liệu Mới Nhất

Extending the Shelf-Life of Tomato Using By-Product from Cheese Industry

Abstract, The Journal of Food Processing and Preservation, 2012

The effects of three whey permeates were investigated as potential natural washing treatment for fresh-cut tomato and compared with chlorine (120 ppm)...

Effect of Wood Ash Treatment on Quality Parameters of Matured Green Tomato Fruit (Solanum lycopersicum L.) during Storage

Abstract, Journal of Experimental Agriculture International, 2019

Post-Harvest challenge accounts for 40-50% of losses in tomato value-chain in Nigeria and other parts of the world. This study evaluated the effects...

Effect of Ash-Based Storage Media on the Physical Quality Characteristics and Shelf Life of Three Cultivars of Tomato (Lycopersicon esculentum, Mill) Grown in the Greenhouse

Abstract, Asian Journal of Agricultural and Horticultural Research, 2018

The study was conducted at the Department of Horticulture, KNUST to determine the effect of ash-based storage media (plantain leaf ash, cocoa...

Storing tomatoes in ash

I don’t use a fridge here in Nigeria and I have had to learn lots of fascinating ways to keep food, particularly vegetables, so that I don’t have to go shopping too often.  I manage with most things, but keeping tomatoes fre...

Effectiveness of wood ash in extending the shelf life of fresh tomatoes

Abstract, Dissertation, Makerere Univeristy, 2019

In Uganda, tomato is the most widely grown vegetable crop and is popular among all communities. Income from tomatoes is mainly constrained by post-harvest losses. S...

Discussion on storing tomatoes in ash

Storage and Preservation

Is Morning Always the Best Time to Harvest Vegetables and Herbs?"> Insects in Tropical Stores (A Poster) Use of Vegetable Oils to Protect Stored Beans From Bruchid Beetle Attack Banana Juice Protects Seeds From Inse...

Burundi: Farmer finds new technique for preserving tomatoes

Vital Nduwimana hated how many tomatoes he lost every season. For years, his tomatoes started rotting just three or four days after harvest. He felt frustrated.

Mr. Nduwimana explains: “I was not able to sell all m...

Finding the Technological Sweet Spot: The Smallholder Conservation Agriculture Maize Seeder

Abstract, Journal of Sustainable Development, 2017

The seeder is integral to smallholder agricultural production. This technology seeks to lessen farmer labor requirements, meter seeds accurately, and minimize exce...

National Agricultural Library Digital Collections

Lịch [ Thêm ]