NDANI YA TOLEO HILI :

  • Mazao Funika na Mbolea ya Kijani Katika Maeneo Yenye Misimu Miwili ya Mvua
  • Kukuza Kilimo Hifadhi Kilichojikita Katika Ukuaji Endelevu Nchini Ethiopia (SCASI)
  • Wasifu wa Mkulima wa Kilimo Hifadhi:
  • RATIBA YA SAFARI ZA ALTA

vitambulisho

Ethiopia

mikoa/kanda

East Africa