Kolona na ba plate-bande ya kotombuana ezala lolenge ya malamu yako batela bilanga na yo na sécurité pe ko matisa production. Technique yango ezali ko longola ko kangama ya mabele pe ko bongisa qualité ya mabele. Ezali ko batela ba plantes na yo pendant periodes ya ba mbula ya makasi. Vidéo oyo ezali kolakisa ndenge nini okiko kosalela technique yango pe ndenge nini okoki ko entreténir ba plate-bandes yango.