Kwa Nini Kilimo Hifadhi? ................................................... 3
Kupunguza usumbufu wa udongo ........................................ 5
Umuhimu wa kufunika udongo ............................................ 8
Kupanda kwa usahihi ......................................................... 14
Mazao funika ...................................................................... 16
Kudhibiti magugu na kilimo hifadhi .................................. 22
Usimamizi wa mabaki ya mazao ........................................ 25