ECHO Asia Notes - Được xuất bản bằng tiếng Việt


 1. This article is from ECHO Asia Note #28 Farm-generated fertility contributes to a more sustainable agricultural system. Crop residues and manures are part of the nutrient cycle for plant production and can lower input costs through the use of thermophilic composting, vermiculture, bokashi...

 2. Leaves of tropical crops like chaya (Cnidoscolus aconitifolius) and cassava (Manihot esculenta) contain cyanogenic glycosides, toxic substances that release hydrocyanic acid (HCN; also referred to as cyanide or prussic acid) when cells are crushed. Consuming these plants without cooking them can...

 3. In nature, dozens of species of harmful fungi can quickly kill a plant, including Fusarium spp., the causal agents of Fusarium wilt, and Phakospora pachyrhizi, the causal agent of soybean rust. Fungi are unable to produce nutrients on their own, so they must find another source; sometimes that...

 4. This article is from ECHO Asia Note #27 Các Nguyên Tắc Bảo Quản Hạt Giống Cần Xem Xét Khi lập kế hoạch để xây dựng một “Phòng Lạnh” hoặc “Phòng Bảo Quản Hạt Giống” nhằm mục đích bảo quản khả năng nảy mầm của hạt giống, trước tiên phải xem xét đến các nguyên tắc cho việc bảo quản hạt giống cách...

 5. This article is from ECHO Asia Note #27 Lời Dẫn Từ tháng Chín đến tháng Mười Một 2014 và lặp lại vào tháng Bảy và tháng Tám 2015, ECHO Châu Á đã thực hiện kiểm tra thuốc diệt cỏ thay thế bằng thảo mộc sử dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương tại Ngân Hàng Hạt Giống ECHO Châu Á, tại Mae Ai, Thái...
44 Thêm ECHO Asia Notes - Được xuất bản bằng tiếng Việt

Haitian Network Documents


 1. Đây là tài liệu hướng dẫn chi tiết cách làm một nhà vệ sinh dùng cỏ Vetiver Nhà vệ sinh kết hợp cỏ Vetiver (Chrysopogon zizanioides) tiết kiệm nhiều chi phí, tạo sự riêng tư và tự phân hủy chất thải. Cỏ Jiji (Achnatherum splendens) là một sự lựa chọn thay thế trong điều kiện thời tiết lạnh và...

General Technical Documents


 1. In every region of the world it is necessary to find or develop appropriate techniques for agriculture. A large part of the surface of the world is arid, characterized as too dry for conventional rain fed agriculture. Yet, millions of people live in such regions, and if current trends in...

ECHO Technical Notes


 1. So you want to help people in the tropics. Beautiful! The tropics are waiting for you. No matter what your abilities, you can make life better for others in the tropics. Your concern for the physical and spiritual well-being of people can be translated into fruitful service. Your first asset is...

Food Plant Solutions - Publications


 1. 01-01-2023 Cuốn sách này được thiết kế như một phần giới thiệu đơn giản về các loại trái cây và hạt phổ biến ở Việt Nam. Người ta hy vọng mọi người sẽ tự hào và quan tâm nhiều hơn đến những loại cây này, đồng thời trở nên tự tin và hiểu biết về cách trồng và sử dụng chúng. Nhiều nhà máy thực phẩm địa phương...

 2. 01-01-2023 Cuốn sách này được thiết kế như một phần giới thiệu đơn giản về các loại trái cây và hạt phổ biến ở Việt Nam. Người ta hy vọng mọi người sẽ tự hào và quan tâm nhiều hơn đến những loại cây này, đồng thời trở nên tự tin và hiểu biết về cách trồng và sử dụng chúng. Nhiều nhà máy thực phẩm địa phương...

 3. 01-01-2022 Cuốn sách này được thiết kế như một phần giới thiệu đơn giản về các loại trái cây và hạt phổ biến ở Việt Nam. Người ta hy vọng mọi người sẽ tự hào và quan tâm nhiều hơn đến những loại cây này, đồng thời trở nên tự tin và hiểu biết về cách trồng và sử dụng chúng. Nhiều nhà máy thực phẩm địa phương...

 4. 20-07-2016 This book is designed as a simple introduction to food plants for healthy dietsgrown in Vietnam. It is hoped people will take greater pride and interest in these plants and become confident and informed about how to grow and use them. Many of the local food plants that occur in every country are...

 5. 20-07-2016 Return to the Publications List

 1. Mạng lưới Vetiver Việt Nam (Vietnam Vetiver Network – VNVN) được thành lập từ năm 1999 do ông Ken Crismier làm điều phối viên. Từ 2001 đến 2003 và từ 2003 đến 2011, công việc này lần lượt do TS. Phạm Hồng Đức Phước (Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh) và TS. Trần Tân Văn (Viện Khoa học Địa...

 1. Bàn chân khoèo là dị tật bẩm sinh có thể xuất hiện ở một hoặc cả hai chân. Bàn chân bị biến dạng cụp xuống và xoay hướng vào trong tại cổ chân. Bàn chân khoèo có thể chữa trị được bằng Phương pháp Ponseti. Đoạn phim hoạt hình sau đây nhằm giúp các vị phụ huynh hiểu được quy trình của phương pháp...

 2. COVID-19 has now spread around most parts of the world. This animation addresses best practices to protect against Coronavirus through recommended preventative measures.