Cuốn sách này được thiết kế như một phần giới thiệu đơn giản về các loại trái cây và hạt phổ biến ở Việt Nam. Người ta hy vọng mọi người sẽ tự hào và quan tâm nhiều hơn đến những loại cây này, đồng thời trở nên tự tin và hiểu biết về cách trồng và sử dụng chúng. Nhiều nhà máy thực phẩm địa phương xuất hiện ở mọi quốc gia là thực phẩm có chất lượng rất tốt. Thật không may, mọi người thường từ chối các loại cây lương thực truyền thống và trồng nhiều loại rau được giới thiệu. Nguyên tắc đằng sau Giải pháp Nhà máy Thực phẩm là khuyến khích sử dụng các nhà máy địa phương.

Nếu bạn tải xuống một ấn phẩm, vui lòng liên hệ với Food Plant Solutions tại – info@foodplantsolutions.org

Phản hồi về bất kỳ ấn phẩm nào đều được mời và đánh giá cao – info@foodplantsolutions.org

Quay lại Danh sách ấn phẩm

 

 


Bộ sưu tập