https://vetiver.com.vn/vi/trang-home/

Mạng lưới Vetiver Việt Nam (Vietnam Vetiver Network – VNVN) được thành lập từ năm 1999 do ông Ken Crismier làm điều phối viên. Từ 2001 đến 2003 và từ 2003 đến 2011, công việc này lần lượt do TS. Phạm Hồng Đức Phước (Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh) và TS. Trần Tân Văn (Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường) đảm nhận. Năm 2011, TS Trần Tân Văn chính thức được bổ nhiệm là Giám đốc Mạng lưới cỏ Vetiver Việt Nam, vai trò Điều phối viên được trao lại cho Ths. Trần Văn Mẫn.

Sau những ứng dụng thử nghiệm thành công thì cỏ Vetiver đã được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam. Lần lượt các năm 2001 và 2003, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Giao thông Vận tải đã ra quyết định cho phép sử dụng cỏ Vetiver vào các mục đích giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ cơ sở hạ tầng.

Hàng loạt dự án nghiên cứu hoặc ứng dụng, thử nghiệm hoặc đại trà đã được triển khai, trong đó có những dự án quy mô rất lớn như bảo vệ taluy đường Hồ Chí Minh; bảo vệ đê sông ở An Giang, Quảng Ngãi; bảo vệ đê biển ở Hải Hậu (Nam Định); xử lý ô nhiễm đất và nước, xử lý nước thải, rác thải, khử độc dioxin, bảo vệ môi trường ở một số địa phương như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Thừa Thiên-Huế, Biên Hòa, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang,…

Đến nay, cỏ Vetiver đã được biết đến và được sử dụng ở gần 50 tỉnh thành trong cả nước. Mạng lưới Vetiver Quốc tế đã đánh giá rất cao tốc độ phát triển và những kết quảđạt được trong việc nghiên cứu, ứng dụng cỏ Vetiver ở Việt Nam.