Ang Clubfoot kay is aka inborn na abnormalidad sa isa or duh aka tiil. Ang apektadong tiil kay and tikod maliso pasulod. Pwede maayo ang clubfoot pinaagi sa Ponseti Method. Sa kani na video, mapasabot ang mga ginikanan sa proseso gamit ang Ponseti Method. Ang SAWBO nagapasalamat sa tanang doktors sa tibuok kalibutan sa ilang dedikasyon sa pagtabang sa mga pasyente na naay clubfoot.