Makolo mabata ezali deformation ya kobotama na ngo ya lokolo moko to pe makolo mibale. Lokolo oyo ezali na yango, ezalaka ya ko ngumbama na ndenge ya kati na cheville. Makolo mabata ekoki kosalisama à partir ya méthode ya Ponseti. Na vidéo oyo, méthode ya Ponseti ezali ko expliquer ba boti pona ba comprendre procedure yango. SAWBO asepeli mingi na contribution ya ba minganga ya mokili mo bimba na ndenge ba zali impliquer pona ko salisa batu oyo bazali na makolo mabata.