Fey pye morenga gen anpil nitrisyon. Moun ka manje yo frech, bouyi oubyen seche. Fey morenga seche kenbe tout eleman nitritif li yo, epi se posib pou transfome yo poud. Le genyen yon abondans fey, nou kapab fe poud ak yo fasilman pou konseve. Poud fey morenga se yon ekselan sipleman nitrisyonel. Nou ka mete poud la nan nenpot manje.