Yon PowerPoint ki eksplike maladi laraj an jeneral ak an Ayiti, ki jan yo konbat li, siy, ki sa ki fè si ou se ti jan elatriye.