Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)

Yon PowerPoint ki eksplike maladi laraj an jeneral ak an Ayiti, ki jan yo konbat li, siy, ki sa ki fè si ou se ti jan elatriye.