ပဲသီးအနုများနှင့် အစေ့များကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဖြစ် သုံးကြသည်။ ပဲသီးစိမ်းများတွင် ဖိုင်ဘာနှင့် အာဟာရ အထူးသဖြင့် ပရိုတင်း၊ ဗိုက်တာမင်များနှင့် သတ္တုဓာတ်အမြောက်အမြားပါဝင်ပြီး ဆီနှင့် ကာဗိုက်ဟိုက်ဒရိတ် ပါဝင်မှုနည်းပါသည်။ အစေ့နုများသည် အစေ့ရင့်များကဲ့သို့ပင် အာဟာရပြည့်ဝပြီး ဗိုက်တာမင် A နှင့် C ပါဝင်ကာ အစာကြေလွယ်စေသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဖြစ်သုံးသော ပဲသီးအချို့တွင် အဆိပ်အတောက်ဓာတ်များပါသည်။ အားလုံးကို မစားမီချက်ပြုတ်ရပါမည်။ မိနစ် ၂၀ ခန့် ချက်ပြုတ်လျှင် လုံလောက်ပါသည်။


 1. Chickpea Cicer arietinum

  Chickpea is a very drought-tolerant, nitrogen-fixing, cool season crop that tolerates heat during fruiting and ripening. It is grown as a cool season annual in a broad belt through the Mediterranean region to the subtropical and tropical regions of Asia, Europe, Central, and South America. The...
 2. Cowpea Vigna unguiculata subsp. unguiculata

  Vigna unquiculata is a grain legume that originates in Africa. Attributes such as vine shape (climbing, prostrate, or semi-erect), seed color (shades of white, pink, brown, and black) and seed maturation time (60 to 240 days) vary with variety. Pods appear in V-shaped pairs.
 3. Common Bean Phaseolus vulgaris

  Phaseolus vulgaris is a vining (indeterminate) or bush-type (pseudo-determinate) herbaceous annual. Vining types are perennial and reach 2-5 m in length. Bush-types are annuals and reach heights of 20-60 cm. Pubescent leaves are trifoliate, present alternately on the stem, and range from green to...
 4. Soybean Glycine max

  Soybean is an annual, nitrogen-fixing, nutritious, bean crop grown mainly as a pulse and for oil used for human consumption and many industrial uses. It is a very day length sensitive crop with varieties developed for many different latitudes. Soybeans are also used a fresh vegetable. Soy sauce,...
 5. Vegetable Soybean Glycine max

  Vegetable Soybean cultivation probably originated in northeastern China, a region where wild soybeans exist. These high protein beans are best known as pulses and oilseeds.
 6. Lima Bean Phaseolus lunatus

  Phaseolus lunatus is a vining (indeterminate) or bush-type (pseudo-determinate) legume from Central and South America. Vining types are vigorous, perennial, and reach 2-6 m in length. Bush-type cultivars are annuals and reach heights of 0.25-1 m. Leaves are trifoliate, present alternately on the...
 7. (True Red) Cranberry Bean Phaseolus vulgaris

  The True RedCranberry Bean is deep red in color like a cranberry but the pod is ivory with red flecks. It is a pole bean that blossoms and sets pods over the course of a growing season. Beans from this species serve as a major protein source for humans. Cranberry Bean was first grown in South...
 8. Nuñas Phaseolus vulgaris

  From findings discovered in a cave in Peru, experts say that nuñas may have been available 11,000 years ago. This discovery indicates Nuñas were around well before the Incas, and perhaps before the common bean ('frijol', Spanish). Because of their age, Nuñas have been called "a kind of witness of...
 9. Winged Bean Psophocarpus tetragonolobus

  The Winged Bean is a climbing, nitrogen-fixing, short-lived perennial vine, usually grown as an annual. The pods, beans, leaves, tubers, and flowers of this plant are all edible. It thrives in hot, humid areas where other beans are more likely to succumb to plant diseases.
 10. Adzuki Bean Vigna angularis

  Adzuki bean is a bushy or vining, nitrogen-fixing, annual plant that is moderately drought tolerant. This bean grows best in temperate climates or higher altitudes in the tropics. The young pods, fresh seeds and dry beans are used for human consumption.
 11. Yard Long Bean Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis

  Yardlong beans are an annual, vining or bushy, subspecies of Cowpea (Vigna unguiculata) that produce elongated pods up to 1 m long. Green pods and seeds are eaten as a fresh vegetable and the plants are also used as fodder, green manure, or cover crop.
 12. Scarlet Runner Bean Phaseolus coccineus

  Phaseolus coccineus is a perennial, vining legume from Central America. Due to its red, showy flowers, P. coccineus is often grown as an ornamental, though nearly all parts of the plant are edible, given the appropriate preparations. A climbing vine, P. coccineus reaches heights of 3-5 m, and...