ECHO လူထုဝန်းကျင် — ယနေ့အထိ

ကျောင်းဥယျာဉ်စီမံချက်မှ ဒုက္ခသည်ကျောင်းသူကျောင်းသားမျာအား မျှော်လင့်ချက်ယူဆောင်လာပေးပါသည် 2016-02-09

မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ပီနန်တွင်ရှိသော ဒါလတ်(Dalat) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းမှ အခြေခံမူလ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုး ရေး ကလပ်သည် မြန်မာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များကို ကူညီရန်ကြိုးပန်းနေကြသည်။ ထိုကလပ်သည် ကောင်းမွန် ပြည့်စုံသော ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးကျင့်စဉ်များနှင့် မြေဆီမပါသည့် သဲ၊ ကျောက်၊ နှင့်ရေများတွင်အဟာရဖြည့်၍ စိုက်ပျိုးခြင်း(hydroponics)၏နောက်ခံသဘောတရားများကိုသင်ယူရန်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံကြသည်။ ကျောင်းသားများသည် ဟင်းနုနွယ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုသေးငယ်၍သယ်ယူပြောင်းရွှေ့နိုင်သည့် မြေဆီမပါ-အဟာရဖြည့်၍ စိုက်ပျိုးခြင်း(hydroponics) ယူနစ်အပေါ်တွင်စိုက်ပျိုးလုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြသည် - ဒေသရှိအမျိုးနှင့်ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ အမျိုးများဖြစ်သည့်ဟင်းနုနွယ်နှစ်မျိုးစလုံးကောင်းစွာကြီးထွားကြသည်။

သူတို့၏သင်တန်းပို့ချသူ လီစာ မွန်စန် (Lisa Munson)မှတဆင့် ကျောင်းသားများတို့သည် ပီနန်ဒုက္ခသည် ကျောင်းအား ဤအဟာရဖြည့် စိုက်ပျိုးသည့်ပစ္စည်းကရိယာများကိုမျှဝေကြရန်အထောက်အကူပေးခြင်းဖြင့် ထိုနေရာတွင်ရှိသော ကျောင်းသားများကိုကူညီရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့််ပြုလုပ်ကြသည်။

Garden at Dalat International Schoolဒုက္ခသည်ကျောင်းတွင်ရှိသောအပင်အများစုတို့သည်ကောင်းမွန်စွာကြီးထွားနေပြီး ကျောင်းသားများအား အပင်များကိုကြည့်ရှုရမည့် တာဝန်ချမှတ်ပေးခဲ့ခြင်းသည် သူတို့အတွက်အပြုသဘောဆောင်သည့် အခွင့်အရေး ကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဒုက္ခသည်တို့၏အခြေအနေများကိုဝန်းရံလျက်နေသောပြဿများကြောင့် စိုက်ပျိုး သော အပင်အားလုံးတို့သည် သော့ခတ်ထားသည့်တံခါးများ၏နောက်တွင်ကြီးထွားနေရသည်၊ အပင်များကို အပြင်ဘက်တွင်စိုက်ပျိုးပါက ခိုးယူခြင်းခံရနိုင်ချေရှိပါသည်။ အခန်းတွင်းအခြေအနေသည် အချို့သောအပင်များ ကိုသေစေပါသည်၊ သို့သော် ဒန့်ဒလွန်၊ ပင်စိမ်းနှင့် ဟင်းနုနွယ်များတို့သည်ကောင်းစွာကြီးထွားနေဆဲဖြစ်ပါသည်။

ပို၍များသောအချက်အလက်ရင်းမြစ်မျး-

မြေဆီမပါ-အဟာရဖြည့်၍ စိုက်ပျိုးခြင်း(hydroponics)နှင့်ပတ်သက်သည့်အရင်းအမြစ်များ

ECHOလူထုဝန်းကျင်အကြောင်း

ECHO လူထုဝန်းကျင်သည်ECHO ၏အသင်းဝင်အားလုံးနီးပါးတို့အား အွန်လိုင်းအထောက်အကူများကိုသာမက ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်သားများ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးဆက်သွယ်နိုင်မှုကိုကူညီရန်ဆက်သွယ်ရေးကရိယာများကိုလည်းပေး သည့် လူထုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

ပိုမို၍ဖတ်ပါ။

အနာဂတ်အစီအစဉ်များ။

Creation Care and Farming God's Way Conference
Mon, 24 February 2020 » Fri, 28 February 2020

Kenya

o Arrival / Registration: - 10:00am - 10:45am latest, Monday, 24th February 2020. Those coming from distant locations can arrive a day earlier. Meals and accommodation will be charged extra. Call or email us for more details on this. o Time Frame: - Opening session: Monday 24th February, 11.45am. - Departure: Friday 28th February, 2pm. o Accommodation: - Moffat Guest House. o Conference Cost: - Full board inclusive of resources, meals and accommodation: KES.19,500. - Day scholar...

ECHO Asia On-Farm Feeds Training
Thu, 27 February 2020 » Fri, 28 February 2020

ECHO Asia Small Farm Resource Center, Thailand

Come join us on February 27-28 (2 days, 1 night) at the ECHO Asia Small Farm Resource Center in Chiang Mai, Thailand for a two-day training focusing on on-farm produced animal feeds and the usefulness of animal waste and by-products. Topics include: ECHO Asia Small Farm Resource Center and Seed Bank Tour Forage Options and Collection for Making On-Farm Feeds Making On-Farm Pig & Chicken Feed Overview of Biogas Production Use of ECHO Asia Library and Resources

Mali National Workshop
Mon, 9 March 2020 » Wed, 11 March 2020

FATMES (Faculty of Theology and Missiology of the Sahel), Mali

Topics to be addressed: Soil fertility management, case of the Balo program Organic fertilizer immediate, case of the Bokashi Agricultural cooperatives Air layering Successful small breeding, the case of local hens Cycle management of a farm Chaya, nutritional values Consuming our organic production to better feed us Topics French version Gestion de la fertilité des sols, cas du programme Balo Bio fertilisant immédiat, cas du Bokashi Les coopératives agricol...

Niger National Workshop
Tue, 24 March 2020 » Thu, 26 March 2020

Samaritan's Purse conference room, Niger

Topics to be addressed: The production of bio thermal compost in 21 days The production of liquid fertilizer in 14 days The Foundation for farming The manufacture of the multi-nutritional block in breeding Bio-pesticides Fish farming Agriculture that respects the environment and helps resilience to climate change Successful small breeding: the case of the local hen Topics French version La fabrication du compost bio thermique en 21 jours  La fabrication de l&a...

ECHO Asia Seed Saving & Banking Workshop
Mon, 30 March 2020 » Wed, 1 April 2020

ECHO Asia Small Farm Resource Center & Seed Bank, Thailand

Come join us on March 30- April 1st (3 days, 2 nights) at the ECHO Asia Small Farm Resource Center in Chiang Mai, Thailand for a three-day training focusing on seed saving & banking! Topics include: ECHO Asia Small Farm Resource Center and Seed Bank Tour Introduction to Seed Saving & Banking Neglected & Underutilized Species Seed Cleaning Techniques Seed Storage Best Practices Asexual Propagation & Grafting

နောက်ဆုံးအရင်းအမြစ်များ

Plant Nutrition

FAO -

An expanding world population and the urgency of eradicating hunger and malnutrition call for determined policies and effective actions to ensure sustainable growth in agricultural productivity and production...

SRI Resources

SRI involves the use of a combination of management practices that optimize growing conditions for rice plants, particularly in the root zone. It was developed in Madagascar in the early 1980s by Father Henri de Laulaníe, a ...

Integrated Pest Management (Thai)

Integrated Pest Management (Thai)

ဘက်ပေါင်းစုံ သီးနှံဖျက်ပိုးစီမံခန့်ခွဲရေး

FAO definition:    Integrated Pest Management (IPM) means the careful consideration of all available pest control techniques and subsequent integration of appropriate measures that discourage the development of pest popul...

တစ်ရှူးဆက်စိုက်ပျိုးခြင်း

From FAO Field Manual :

There are several ways of vegetative propagation. The three main types in forest tree propagation are grafting, air-layering and the use of cuttings. The three types are referred to as macro...

Jackfruit Tree Propagation

The grafted tree and container are covered with a clear plastic bag and placed in a bright, but shaded location and thoroughly watered. The terminal bud on the scion will unfold its leaf and continue to grow. Rootstock sprou...

အပင်အကိုင်းဆက်ခြင်း

FAO Field Manual :

Plants have two ways of reproduction, sexual by means of seeds, and asexually or vegetatively by means of vegetative tissue. Both ways occur in living plants in nature. In nature, some plants rep...

Echos From our Network - Tick Control

L. E. Andrews in Houston, Texas. “It sounds like Mr. Mears in Ecuador has a lot of problems with ticks! 

Marsha Hanzi, Instituto de Permacultura da Bahia, Brazil. “Regarding ticks on cattle, this is also a serious ...

Integrated Pest Management - Methods Low Input Vegetable Production in East Africa

Integrated Pest Management - Methods Low Input Vegetable Production in East Africa

သီးနှံဖျက်ပိုးစီမံခန့်ခွဲရေး

Insects and other pests can be a serious constraint to food production, especially where resources for pest management are scarce. For example, in EDN 133, we responded to a question about problems with tomato leaf miner (Tu...

ပြက္ခဒိန်။ [ ထက်ပို၍ ]