ECHO လူထုဝန်းကျင် — ယနေ့အထိ

ကျောင်းဥယျာဉ်စီမံချက်မှ ဒုက္ခသည်ကျောင်းသူကျောင်းသားမျာအား မျှော်လင့်ချက်ယူဆောင်လာပေးပါသည် 2016-02-09

မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ပီနန်တွင်ရှိသော ဒါလတ်(Dalat) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းမှ အခြေခံမူလ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုး ရေး ကလပ်သည် မြန်မာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များကို ကူညီရန်ကြိုးပန်းနေကြသည်။ ထိုကလပ်သည် ကောင်းမွန် ပြည့်စုံသော ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးကျင့်စဉ်များနှင့် မြေဆီမပါသည့် သဲ၊ ကျောက်၊ နှင့်ရေများတွင်အဟာရဖြည့်၍ စိုက်ပျိုးခြင်း(hydroponics)၏နောက်ခံသဘောတရားများကိုသင်ယူရန်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံကြသည်။ ကျောင်းသားများသည် ဟင်းနုနွယ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုသေးငယ်၍သယ်ယူပြောင်းရွှေ့နိုင်သည့် မြေဆီမပါ-အဟာရဖြည့်၍ စိုက်ပျိုးခြင်း(hydroponics) ယူနစ်အပေါ်တွင်စိုက်ပျိုးလုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြသည် - ဒေသရှိအမျိုးနှင့်ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ အမျိုးများဖြစ်သည့်ဟင်းနုနွယ်နှစ်မျိုးစလုံးကောင်းစွာကြီးထွားကြသည်။

သူတို့၏သင်တန်းပို့ချသူ လီစာ မွန်စန် (Lisa Munson)မှတဆင့် ကျောင်းသားများတို့သည် ပီနန်ဒုက္ခသည် ကျောင်းအား ဤအဟာရဖြည့် စိုက်ပျိုးသည့်ပစ္စည်းကရိယာများကိုမျှဝေကြရန်အထောက်အကူပေးခြင်းဖြင့် ထိုနေရာတွင်ရှိသော ကျောင်းသားများကိုကူညီရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့််ပြုလုပ်ကြသည်။

Garden at Dalat International Schoolဒုက္ခသည်ကျောင်းတွင်ရှိသောအပင်အများစုတို့သည်ကောင်းမွန်စွာကြီးထွားနေပြီး ကျောင်းသားများအား အပင်များကိုကြည့်ရှုရမည့် တာဝန်ချမှတ်ပေးခဲ့ခြင်းသည် သူတို့အတွက်အပြုသဘောဆောင်သည့် အခွင့်အရေး ကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဒုက္ခသည်တို့၏အခြေအနေများကိုဝန်းရံလျက်နေသောပြဿများကြောင့် စိုက်ပျိုး သော အပင်အားလုံးတို့သည် သော့ခတ်ထားသည့်တံခါးများ၏နောက်တွင်ကြီးထွားနေရသည်၊ အပင်များကို အပြင်ဘက်တွင်စိုက်ပျိုးပါက ခိုးယူခြင်းခံရနိုင်ချေရှိပါသည်။ အခန်းတွင်းအခြေအနေသည် အချို့သောအပင်များ ကိုသေစေပါသည်၊ သို့သော် ဒန့်ဒလွန်၊ ပင်စိမ်းနှင့် ဟင်းနုနွယ်များတို့သည်ကောင်းစွာကြီးထွားနေဆဲဖြစ်ပါသည်။

ပို၍များသောအချက်အလက်ရင်းမြစ်မျး-

မြေဆီမပါ-အဟာရဖြည့်၍ စိုက်ပျိုးခြင်း(hydroponics)နှင့်ပတ်သက်သည့်အရင်းအမြစ်များ

ECHOလူထုဝန်းကျင်အကြောင်း

ECHO လူထုဝန်းကျင်သည်ECHO ၏အသင်းဝင်အားလုံးနီးပါးတို့အား အွန်လိုင်းအထောက်အကူများကိုသာမက ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်သားများ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးဆက်သွယ်နိုင်မှုကိုကူညီရန်ဆက်သွယ်ရေးကရိယာများကိုလည်းပေး သည့် လူထုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

ပိုမို၍ဖတ်ပါ။

အနာဂတ်အစီအစဉ်များ။

Syntropic Farming Course
Sun, 23 June 2019 » Fri, 28 June 2019

Rancho Mastatal, Costa Rica

Syntropic Farming is a farming revolution grown out of Brazil and made famous by Ernst Gotsch and the Life in Syntropy short documentary. Syntropic Farming seeks to cultivate resilient ecosystems that are abundant, financially viable and heal abused land. It asks us, as stewards of the land to live in harmony with nature. It asks that we learn from nature through imitating natural processes in order to produce food. This results in abundant systems which grow healthy soils, sequester carbon, ...

Konferans Agrikòl Sid, Haiti Agriculture Conference (South) 2019
Mon, 24 June 2019 » Fri, 28 June 2019

HRM Mission, Haiti

We invite you to participate in a conference that would help strengthen connections amongst those working in the agricultural sector in Haiti and spend time learning from one another. The conference will take place June 24-28, 2019 at HRM Mission in La Baleine, South Department, Haiti. This conference is tailored to encourage conference delegates and presenters to connect and learn from each other’s successes and failures. There will be plenary sessions in the morning followed by workshops...

Haiti Agriculture Development Networking
Wed, 3 July 2019 » Wed, 3 July 2019

Haiti Communitere, Haiti

Join us on July 3rd, 2:00-5:00 PM at Haiti Communitere for this networking event to connect with colleagues working in agriculture development in Haiti and learn about each other's work, including brief presentations from representatives of Konferans Agrikol Sid, Hope Seeds and ECHO. Haiti Communitere is located at 19 Rue Pelican, Clercine 4, Port-au-Prince, across the street from Jedco, just down the road from Guy Malary Domestic Airport between the international airport and UN Logistics ...

Training in SRI (System of Rice Intensification)
Fri, 12 July 2019 » Fri, 12 July 2019

ECHO Asia Small Farm Resource Center & Seed Bank, Thailand

  This event will include:  Interactive demonstration of SRI innovations Discussions on SRI principles including how to increase yields and decrease water usage Introduction to ECHO Asia  and Farm Tour of our new 20 rai farm! Training will be conducted in Thai & English.  The cost for this training is 200 thb and includes coffee break & lunch.  please email us at echoasia@echonet.org to register!  

Agroforestry: Designing for Impact
Mon, 15 July 2019 » Fri, 19 July 2019

ECHO Global Research and Demonstration Farm, USA

Agroforestry is the agricultural practice of combining the management of annual crops and/or animals with trees. Agroforestry systems, largely composed of perennial crops, offer the resilience needed to address extreme climatic issues such as drought and torrential rain, along with social and economic factors that influence agricultural production of small-scale farmers.   This five-day course will introduce students to key agroforestry concepts, allow them to see the various agroforestry ...

နောက်ဆုံးအရင်းအမြစ်များ

Livestock Veterinary Entomology - Texas A&M

Insects/Pests

Ectoparasite control can be one of the most expensive and time consuming parts of being a livestock farmer.  It is important to raise healthy animals for food and supplies.  When working hard to prevent and ...

Ticks - Livestock Veterinary Entomology

Ticks are serious vectors of human and animal disease agents; transmitting a greater variety of infectious organisms than any other blood-sucking arthropods.  Ticks are known to transmit numerous protozoan, viral, bacterial ...

Distribution of ticks infesting ruminants and risk factors associated with high tick prevalence in livestock farms in the semi-arid and arid agro-ecological zones of Pakistan

Abstract, Parasites and Vectors, 2017

Tick infestation is the major problem for animal health that causes substantial economic losses, particularly in tropical and subtropical countries. To better understand the sp...

Ticks kill sheep

Abstract, Science News, 2013

In some lamb herds, a mortality rate of 30 percent has been recorded, with no predators involved in these losses. The situation is so serious that the sheep industry could be under thre...

The challenge of sheep farming in the tropics: Aspects related to heat tolerance

Abstract, Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2011

Predicted climate changes will affect the way in which sheep are farmed in tropical climates. While frequently animals are selected for individual production, this ...

Sheep

WHO - Water sanitation hygiene

The lack of access to safe drinking-water is felt disproportionately by those who are disadvantaged socially, economically, demographically or geographically, and explicit consideration of these groups is required to underst...

Biosand Filter

One billion people lack safe drinking water.

Every day they risk their lives and health by drinking from contaminated sources: they are missing out on a basic human right. Here the biosand filter can make a differe...

Agriculture in the Tropics 2nd edition

This book provides a general account of the factors affecting agriculture in the tropics, with particular emphasis on applying existing knowledge and recent research to methods of improving  and developing current practices....

Identifying Palms

Containing more than 120 commonly found species, each entry in this informative full-color guide lists guides to identification, trunk characteristics, origin, height, fruit description, seed description, cultivation details...

ပြက္ခဒိန်။ [ ထက်ပို၍ ]