Ebola kiyaa tɔŋ mɔ faa kiya wa Ebola tɔnɔɔ nu wai kiya mɛɛ bee mɔ nu ye. Kia mɛɛ la na tɔɔ kuluŋmba la Laibhiya mɔɛ nu jáa bɛ́ Afeka boloe bɔɔ nu lɔ. Hiŋi mua sɔkɛ kulɛ lɔndɔ la mu kuŋ bolo kpemgbaa Ebola kiyaa jáa a mána nyɛnyɛ. Mɔ kuŋ baowa kiya mɛɛ bolo hiŋi mɔɛ fua boi bia. Video mɛɛ la kuŋnda bee ko mui mɔ ma hiŋi kiya mɛɛ laa bia kiyaai nyɛnyɛ lɛi mu amu lɛi mu mu kuŋ sɔkɛa kulɛ lɔndɔ la mui bolo kpemgba a jaa a mána nyɛnyɛa. Bolo kpemgba Ibola kiyaa jaa tia mɔ gbi mai kpã wa ko.