Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)
  1. Orijin ak itilizasyon: Morenga stenopetala rele “Morenga afriken” paske li soti Selman nan Etyopi ak Nò Kenya. Menm lè li gaye nan anpil peyi tropical kounye-a, li pa gen repitasyon pwòch paran li Moringa oleifera. Tout pati plant sa ka manje, eksepte bwa-a. Aliman li bay yo nitritif anpil pou...
  2. 1978-01-01 This contains recipes for utilizing malunggay (moringa) in cooking. 8 pages
  3. 2013-01-20 Chef Day Dalonga and Chef Mon Urbano have a food consultancy partnership knows as the MonDay Chefs. Professional chefs both, they are respected in the food and beverage field, with a solid track record of successful business operations of restaurants and food ventures under their consultancy....
  4. Morenga ke yo rele “ Benzoliv”, soti nan Nòdwès peyi End. Moun itilize plant sa anpil fason. Fèy, flè ak gous li yo se bon sous nitrisyon pou moun ak bet. Flè li gen nekta pou abèy prodwi bon myèl. Grenn li yo rich ak lwil pou fe manje. Yo sèvi lwil sa tou tankou librifyan. Rasin li se bon sous...