Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)
  1. Key Resource 1985-06-01 The moringa tree, Moringa oleifera, has probably been the most popular plant in ECHO's seed bank of underutilized tropical crops. The tree is native to India but has been planted around the world and is naturalized in many locales. Moringa goes by many names. In the Philippines, where the leaves...
  2. 2012-01-01 While most of our network members are familiar with “moringa,” the moringa family (Moringaceae) actually contains many species. We have promoted the ever-popular M. oleifera, conducting our own taste-test trials to offer our network a more favorably tasting tree; we also work with the more...
  3. Morenga ke yo rele “ Benzoliv”, soti nan Nòdwès peyi End. Moun itilize plant sa anpil fason. Fèy, flè ak gous li yo se bon sous nitrisyon pou moun ak bet. Flè li gen nekta pou abèy prodwi bon myèl. Grenn li yo rich ak lwil pou fe manje. Yo sèvi lwil sa tou tankou librifyan. Rasin li se bon sous...
  4. Orijin ak itilizasyon: Morenga stenopetala rele “Morenga afriken” paske li soti Selman nan Etyopi ak Nò Kenya. Menm lè li gaye nan anpil peyi tropical kounye-a, li pa gen repitasyon pwòch paran li Moringa oleifera. Tout pati plant sa ka manje, eksepte bwa-a. Aliman li bay yo nitritif anpil pou...