Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)
  1. Morenga ke yo rele “ Benzoliv”, soti nan Nòdwès peyi End. Moun itilize plant sa anpil fason. Fèy, flè ak gous li yo se bon sous nitrisyon pou moun ak bet. Flè li gen nekta pou abèy prodwi bon myèl. Grenn li yo rich ak lwil pou fe manje. Yo sèvi lwil sa tou tankou librifyan. Rasin li se bon sous...
  2. 1991-12-19 An extensive review of uses of the moringa tree, written by Dr. Julia Morton, appears in the current issue of Economic Botany. I thought I should bring one paragraph to your attention. "The root, best known in India and the Far East, is extremely pungent. When the plant is only 60 cm tall, it can...