Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)
  1. Morenga ke yo rele “ Benzoliv”, soti nan Nòdwès peyi End. Moun itilize plant sa anpil fason. Fèy, flè ak gous li yo se bon sous nitrisyon pou moun ak bet. Flè li gen nekta pou abèy prodwi bon myèl. Grenn li yo rich ak lwil pou fe manje. Yo sèvi lwil sa tou tankou librifyan. Rasin li se bon sous...
  2. 1981-12-19 Ron Angert of the Haitian Agricultural Mission is actively promoting beekeeping and making a new kind of hive called an African hive. He says he can produce it for about half the cost of a standard hive. One cost saving factor is that a starter comb is not used. The bees instead start their comb...