Ebola eretcha yawopopiha ekumi enalikiwa ni iviru sa Ebola. Mwelukuluku ahu hiwavo muretche nari evacina enapenucha eretcha elaa . mwawi hiha eretcha yawopiha navetho ekhanle onhoka npuwa wa elukuluku vakhani, hi nrino pahi owera wa wakihera omiseya wa eretcha ya Ebola. Mwapatchera owura muretche ohilekelenyevo munahala watchera mahicu ya okhala ni Ebola. Evtiyu elaa enaleeliha miruku sa osuwela eretcha elaa, mamiseyo aya ni miruku sa okhavihera omaliha omisa ni oraviwa.