L'Ebola és una malaltia amb un alt risc de mortalitat, causada pel virus de l'Ebola. Actualment no existeix cap cura o vacuna. Tot i que la malaltia és perillosa i pot matar ràpidament, podem evitar la seva propagació. El tractament precoç de la malaltia augmenta les possibilitats de supervivència. Aquest vídeo conté informació sobre els símptomes, la transmissió i el que podem fer per aturar la propagació de l'Ebola.