Bokono ya Ebola ezali bokono oyo ezali ko bundisa bomoyi, ewuti na virus oyo ebengami na kombo ya Ebola. Kino sikoyo ezali na kisi te to pe manguele te po na kobikisa na bokono yango. Atako bokono yanga ezali dangeureux pe ekoki ko boma na tangu mokuse, tokoki ko arreter transmission na ngo. Ko ba traitement noki noki eko augmenter ba chances ya ko bika na bokono ya Ebola. Video oyo ezali ko lakisa ba signes to symptomes ya bokono ya Ebola, ndenge nini ba traita ka yango, ndenge nini to koki ko salisa pona ko arreter transmission na ngo.