Iboda, mu gbandi an na min mbe ee gbɔɔ mɔɛ fa-a. Iboda tumbu an mbe a ma mɔɛ ni gbandi chɛ ma sɔn. Sanche chɛ ɔ, buii kan ɔ kan mbe ee nɔ min mbe a danda. A yɛ to, buii kan kɔ kan mbe ee nɔ min mbe a ɔ bia tima ɔ yansan ma ko a. A tande mu wɛɛ gbandi chɛ yau kaka, a sin mbe ee gbɔɔ mɔɛ fa-a, mmɔ-a a ma wan a ee che fasan-da mɔɛ n tɛ ɔ. Ni i fua-a ta-a buii ko a, i kun mbe che wan bɔ-a gbandi chɛ ɔ. Fidio chɛ ɛ ko sɛsɛ ɔ yian-da wan a si, Iboda chɛ ma, a tɔmɔsi miin mbe a yian mbɛ i-a a ma sɔn, a ɛ fasan buɛ min dɔ mɔɛ n tɛ ɔ, ni mɔɛ a ma buɛ min dɔ a ma na fasan kaina sɛsɛ ɔ.