1. Холер нь Vibrio нянгаар үүсгэгддэг гэдэсний халдварт өвчин ба булчин задрах тахал гэж нэрлэдэг. Уг өвчний ерөнхий шинж тэмдэг нь маш хурдан хугацаанд шингэний дутагдалд хүргэх суулгалт бөөлжилт юм. Холер өвчнөөр өвдсөн иргэд эмнэлэгийн тусламж авах цаг алдалгүй авах боломжтой байх, алдсан...
  2. Холер нь Vibrio нянгаар үүсгэгддэг гэдэсний халдварт өвчин ба урвах тахал гэж нэрлэдэг. Уг өвчний гол шинж тэмдэг нь суулгалт, бөөлжтилтөөр илэрдэг. Холер нь бохирлогдсон хоол, усыг унданд хэрэглэснээс дамжин халдварладаг. Ухаалаг гар утас ашиглан үзэж болох энэхүү дүрс бичлэгээр холер өвчин...