Холер нь Vibrio нянгаар үүсгэгддэг гэдэсний халдварт өвчин ба урвах тахал гэж нэрлэдэг. Уг өвчний гол шинж тэмдэг нь суулгалт, бөөлжтилтөөр илэрдэг. Холер нь бохирлогдсон хоол, усыг унданд хэрэглэснээс дамжин халдварладаг. Ухаалаг гар утас ашиглан үзэж болох энэхүү дүрс бичлэгээр холер өвчин /булчин задрах тахал/-өөс урьдчилан сэргийлэх, эмчилгээ, гар угаах арга барилын талаар харуулах болно.