Холер нь Vibrio нянгаар үүсгэгддэг гэдэсний халдварт өвчин ба булчин задрах тахал гэж нэрлэдэг. Уг өвчний ерөнхий шинж тэмдэг нь маш хурдан хугацаанд шингэний дутагдалд хүргэх суулгалт бөөлжилт юм. Холер өвчнөөр өвдсөн иргэд эмнэлэгийн тусламж авах цаг алдалгүй авах боломжтой байх, алдсан шингэнийг нөхөж чадвал энэ өвчнөөр нас баралтын хувийг бууруулах ач холбогдолтой.