ဤအရာ Publication သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en), Español (es), Français (fr),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

At the center of our work is ECHO Development Notes (EDN), which we send quarterly to thousands of people in over 160 countries in three languages (English, French, and Spanish). In EDN we share the most helpful, practical information that we come across about growing food under difficult circumstances. 

Within each issue you'll find featured techniques, practices, information and experience to help guide your work in tropical and subtropical agricultural development. Also in EDN are "Echoes from Our Network," "From ECHO's Seed Bank," and more. Issues #1-51 were compiled in the 1990s into the Amaranth to Zai Holes book, which  or you may read it online here. Also, Agricultural Options for Small Scale Farmers, expanded on the foundation from Amaranth to Zai Holes by covering EDN 52 through 100, with articles from outside contributors. Agricultural Options for Small Scale Farmers is available for purchase from the ECHO Bookstore and Amazon.

If you would like to browse EDNs via our Index, please click here.

173 Issues in this Publication (Showing issues 164 - 155)