Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)
  1. 2019-08-26 N’ap envite w’ vin patisipe nan yon konferans kap fèt pou ranfòse koneksyon ki egziste pami sila yo k’ap travay nan sektè agrikilti nan peyi Ayiti epi pou nou ka pase tan ap aprann nan men youn lòt.Konferans lan pral fèt 26-30 out, 2019 nan lokal Gwomòn, Latibonit, Ayiti. Konferans sa a va byen...
  2. 2019-07-03 Evènman sa a te anile akòz ajitasyon sivil la an Ayiti nan moman sa a. -- Nou envite ou pou ou vin rankontre ak nou nan “Haiti Communitere” nan dat 3 jiye a 2:00 pou 5:00 nan apremidi pou yon aktivite networking. Reyinyon sa se pou nou fè konesans yonn ak lòt ki ap travay nan devlòpman agrikilti...
  3. 1995-01-19 Notes about the first conference.
  4. 2012-10-20 At the Southeast Asia Conference in October 2011, ECHOlaunched the new ECHOcommunity.org website and internet portal for our network members. Since it has been up and running for a year, we decided to update our readers about how this site is being used. As of September 30th, 17,136 individuals...
  5. 2018-02-20 Organized by Frutas del Mundo Farm in Guatemala and ECHO Latin America/Caribbean Regional Impact Team,this Training Exchange will allow Frutasdel Mundo and ECHO staff to teach and learn from each other grafting techniques for tropical fruit trees, and hold a practicaltraining for nursery workers...