1. The booklet is a summary of the Plus Project Principle and its outcome.
  2. 2019-08-26 N’ap envite w’ vin patisipe nan yon konferans kap fèt pou ranfòse koneksyon ki egziste pami sila yo k’ap travay nan sektè agrikilti nan peyi Ayiti epi pou nou ka pase tan ap aprann nan men youn lòt.Konferans lan pral fèt 26-30 out, 2019 nan lokal Gwomòn, Latibonit, Ayiti. Konferans sa a va byen...
  3. 2019-05-31 The farming of fish is one of the fastest growing agricultural industries in the world for a simple reason - a lot of protein can be produced on relatively small plots of land. This talk will describe various methods of maximizing the production of fish (tilapia) using minimal resources and...
  4. 2019-07-03 Evènman sa a te anile akòz ajitasyon sivil la an Ayiti nan moman sa a. -- Nou envite ou pou ou vin rankontre ak nou nan “Haiti Communitere” nan dat 3 jiye a 2:00 pou 5:00 nan apremidi pou yon aktivite networking. Reyinyon sa se pou nou fè konesans yonn ak lòt ki ap travay nan devlòpman agrikilti...
  5. 2019-06-24 Komite reskonsab konferans agrikol a deside anile konferans lan ki te pral pran plas sa a 24-28 jen akòz sitiyasyon an nan ajitasyon sivil an Ayiti. Nou pral eksplore posibilite pou ranvoye pou yon lot dat akoz kriz peyi ap viv jou sa yo. Nou mande nou pou rete ankontak ak komite a pou l kominike...
  6. 2019-03-20 Piblikasyon #5 Mas 2019 Kreyòl 1 – RNA (Rejenerasyon Natirèl Asiste) 6 – Karambola 8 - Pest Porsin Klasik (PPK) 9 – Jan nou fè jaden ta dwe glorifye Bondye epi reflete angajman nou genyen avèk Kris.
  7. 2018-12-20 Piblikasyon #4 Desanm 2018 Kreyòl 1 – Ren Kase 2 – Fosfò 3 - Vitamin C 5 – Lam Veritab 7 – Vizyon Biblik Pou Afè Jesyon Tè
  8. The Haitian Foundation for Sustainable Agricultural Development (FONHDAD) is a non-profit institution with administrative and financial autonomy. Its founding members are constituted by the university, the voluntary and the private sectors of Haiti. Its aim is to contribute to the modernization...
  9. 2015-11-18 Mark’s presentation will demonstrate how the Haiti-based FONDAMA Yard Garden program helps people make small, daily changes that are consistent, persistent, and positive without being intrusive. We will look at examples of how the program helps people recognize the power they have to learn to use...
  10. 2016-04-27 Presented at the ECHO International Agriculture Conference 2015 Mark’s presentation will demonstrate how the Haiti-based FONDAMA Yard Garden program helps people make small, daily changes that are consistent, persistent, and positive without being intrusive. We will look at examples of how the...