1. Solar roots is an American non-profit NGO offering renewable energy hardware, training, and expertise to people in several countries. Myanmar, Madagascar, Thailand, Vietnam, Laos, Tanzania, Haiti
  2. As a general conclusion of this study, both chemical and physical limitations are affecting crop yields and tree production. Special attention needs to be given to the introduction of crop or tree species that are tolerant of high pH. Crop production should be focused on the better land that has...
  3. 1996-01-01 The first part of the book covers 9 wood species, 4 fruit species and 4 recent exotics, giving information for each species on importance, taxonomy and botanical features, distribution and ecology, tree characteristics, utilization, propagation, biomass studies, growth performance and tree...
  4. The booklet is a summary of the Plus Project Principle and its outcome.
  5. 2019-08-26 N’ap envite w’ vin patisipe nan yon konferans kap fèt pou ranfòse koneksyon ki egziste pami sila yo k’ap travay nan sektè agrikilti nan peyi Ayiti epi pou nou ka pase tan ap aprann nan men youn lòt.Konferans lan pral fèt 26-30 out, 2019 nan lokal Gwomòn, Latibonit, Ayiti. Konferans sa a va byen...
  6. 2019-05-31 The farming of fish is one of the fastest growing agricultural industries in the world for a simple reason - a lot of protein can be produced on relatively small plots of land. This talk will describe various methods of maximizing the production of fish (tilapia) using minimal resources and...
  7. 2019-07-03 Evènman sa a te anile akòz ajitasyon sivil la an Ayiti nan moman sa a. -- Nou envite ou pou ou vin rankontre ak nou nan “Haiti Communitere” nan dat 3 jiye a 2:00 pou 5:00 nan apremidi pou yon aktivite networking. Reyinyon sa se pou nou fè konesans yonn ak lòt ki ap travay nan devlòpman agrikilti...
  8. 2019-03-20 Piblikasyon #5 Mas 2019 Kreyòl 1 – RNA (Rejenerasyon Natirèl Asiste) 6 – Karambola 8 - Pest Porsin Klasik (PPK) 9 – Jan nou fè jaden ta dwe glorifye Bondye epi reflete angajman nou genyen avèk Kris.
  9. 2018-12-20 Piblikasyon #4 Desanm 2018 Kreyòl 1 – Ren Kase 2 – Fosfò 3 - Vitamin C 5 – Lam Veritab 7 – Vizyon Biblik Pou Afè Jesyon Tè
  10. The Haitian Foundation for Sustainable Agricultural Development (FONHDAD) is a non-profit institution with administrative and financial autonomy. Its founding members are constituted by the university, the voluntary and the private sectors of Haiti. Its aim is to contribute to the modernization...