Kreyòl Ayisyen (ht) | Chanje Lang (Change Language)
July 03, 2019 14:00 - July 03, 2019 17:00
Haiti Communitere, Haiti
Presented By: Konferans Agrikol Sid, Hope Seeds, ECHO
Registration CLOSED
Register Before:

June 27, 2019 17:00


Event Contact:

Clint Bower, Mike Martin, Cecilia Gonzalez (lac@echonet.org)

Phone: (+509) 4777-4573 (Clint); (+509) 3863-0690 (Mike)


Evènman sa a te anile akòz ajitasyon sivil la an Ayiti nan moman sa a.

--

Nou envite ou pou ou vin rankontre ak nou nan “Haiti Communitere” nan dat 3 jiye a 2:00 pou 5:00 nan apremidi pou yon aktivite networking. Reyinyon sa se pou nou fè konesans yonn ak lòt ki ap travay nan devlòpman agrikilti an Ayiti. Se pou nou ka aprann yon de lòt sa nou ap fè. N’ap genyen yon brèf prezantasyon pa komite Konferans Agrikòl, Hope Seeds, e Echo. 

Haiti Communitere sitye nan adres 
“19 Rue Pelican, Clericin 4” a fas Jedco tou pre ayewopò Guy Malary. 

Sa se yonn aktivite gratis.