1. El “Acceso de las mujeres indígenas a la tierra, el territorio y los recursos naturales en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Antropóloga Maya K’ichee’, Doctora y Maestra en Antropología Social Irma A. Velásquez Nimatuj, ofrece una panorámica regional sobre la temática junto con casos...
  2. 2019-08-26 N’ap envite w’ vin patisipe nan yon konferans kap fèt pou ranfòse koneksyon ki egziste pami sila yo k’ap travay nan sektè agrikilti nan peyi Ayiti epi pou nou ka pase tan ap aprann nan men youn lòt.Konferans lan pral fèt 26-30 out, 2019 nan lokal Gwomòn, Latibonit, Ayiti. Konferans sa a va byen...
  3. 2019-09-30 The 10th GFRAS Annual Meeting, whose topic is"Role of RAS in Climate Change & Disaster Risk Management"will take place atRoyalton Negril, Jamaicabetween30 September and 4 October 2019. Side Events are planned to take place on September 30th, the main meeting between October 1-3, and a General...
  4. 2019-07-03 Evènman sa a te anile akòz ajitasyon sivil la an Ayiti nan moman sa a. -- Nou envite ou pou ou vin rankontre ak nou nan “Haiti Communitere” nan dat 3 jiye a 2:00 pou 5:00 nan apremidi pou yon aktivite networking. Reyinyon sa se pou nou fè konesans yonn ak lòt ki ap travay nan devlòpman agrikilti...
  5. The Latin American Forest Genetic Resources Network (LAFORGEN) contributes to developing effective mechanisms for the conservation and sustainable use of Forest Genetic Resources in Latin America and the Caribbean. Forest genetic resources are essential for communities who rely on timber and...
  6. 2016-01-20 Eske ou bezwen yon remèd pou parazit ki efikas e ki pa koute chè? Oubyen èske ou pito pran yon remèd natirèl, si li efikas? Nan ka sa, ou bezwen sèvi ak grenn papay. Yon etid ki te fèt nan peyi Nijerya te dekouvri ke grenn papay gen menm efikasite ak grenn famasi e li pa pwodui okenn efè segondè....
  7. 2019-01-20 Se Ernst Götsch ki devlope fòm agrikilti sentwopik la. Fòs li se nan aliyman ak pouvwa diferan etap ekolojik. Se yon fenomèn ki dinamik. Natirèl ki swiv nati a pou rejenere peyizaj degrade, fè tè ki paka pwodui vin pwodui epi kouvri yo ak anpil vejetasyon. Ernst te dekouvri ke pwosede sa a...
  8. We are focused on providing the best user experience we can, helping you to discover answers to your inquiries quickly, effectively and precisely. We have a range of content on thePlantwise Knowledge Bank, including, posters, leaflets, video factsheets, etc. For ease of use, we have categorised...
  9. We are focused on providing the best user experience we can, helping you to discover answers to your inquiries quickly, effectively and precisely. We have a range of content on the Plantwise Knowledge Bank, including, posters, leaflets, video factsheets, etc. For ease of use, we have categorised...
  10. 2019-06-24 Komite reskonsab konferans agrikol a deside anile konferans lan ki te pral pran plas sa a 24-28 jen akòz sitiyasyon an nan ajitasyon sivil an Ayiti. Nou pral eksplore posibilite pou ranvoye pou yon lot dat akoz kriz peyi ap viv jou sa yo. Nou mande nou pou rete ankontak ak komite a pou l kominike...