This article is from ECHO Asia Note #24

Phân ủ Tricho là gì? 
Phân ủ Trico là vật liệu có được khi sử dụng bào tử của một loại nấm có lợi tên là Trichoderma sp. trong quá trình ủ phân. Trichoderma sp. là đối thủ tự nhiên chống lại một dải rộng các loại nấm có hại; sau khi được thêm vào phân ủ, phân sau đó sẽ hoạt động như một tác nhân chống nấm để bảo vệ cây trồng. 


Vùng

Asia