1. 01-01-2007 Hiki kijikaratasi chenye kurasa 8, kinachofaa kwa matumizi kivitendo na ambacho ni rahisi kusoma, kinashughulikia suala la kutengeneza chips na unga wa viazi vitamu. Pamoja na kutoa rejea ya somo lenyewe, kijikaratasi hiki pia hutoa maelezo na mapendekezo mbalimbali kwa kutumia majedwali na...
  2. 20-09-2015 This book is designed as a simple introduction to the more common food plants of Bangladesh. It is hoped people will take greater pride and interest in these plants and become confident and informed about how to grow and use them. Many of the local food plants that occur in every country are very...
  3. 20-09-2015 This book is designed as a simple introduction to the more common food plants of Angola. It is hoped people will take greater pride and interest in these plants and become confident and informed about how to grow and use them. Many of the local food plants that occur in every country are very...
  4. 20-03-2019 This book is designed as a simple introduction to the more common food plants of the Philippines. It is hoped people will take greater pride and interest in these plants and become confident and informed about how to grow and use them. Many of the local food plants that occur in every country are...
  5. Sweet potatoes (Ipomoea batatas) are among the seven most produced food crops in the world, surpassed only by wheat, rice, corn, potato, barley, and cassava (Franklin Martin, ECHO Technical Note) Orange Fleshed Sweet Potatoes (OFSP) are rich in vitamin A, which is very commonly deficient in...