1. 01-01-1980 This book deals with dry systems for on site composting or disposal of excreta and organic residues. It has been prepared to meet increasing demand for practical information on how to design, build and operate compost latrines and improved pit latrines. The emphasis is on simple measures that can...
  2. Vile mtu yeyote anaweza unda na kutumia choo chake wakati wowote kwa kutumia nayasi ya vetiva. Matumizi ya nyasi ya vetiva yachukuliwa pahala pa utumiaji wa choo cha kuchimbiwa,huleta ufaraga/ficha siri na kuifanya choo cha watu/usaha kuumbuka kwa haraka.Nyasi kwa jina jiji vilivile zinaweza...
  3. 20-10-2012 Inclusive development has become increasingly a priority for development organizations. This focus on inclusive development has led organizations to address the particular needs of persons with disabilities in specific development sectors. One area of growing attention is in inclusive water,...