By: Rick Bates Ph.D., Department of Horticulture, Penn State University, PA, USA and Patrick Trail, ECHO Asia Impact Center, Chiang Mai, Thailand


This article is from ECHO Asia Note # 43

AN 43 Graft Fig 1 combined
រូបទី១៖ ពូជប៉េងប៉ោះ 'Makis' ត្រូវបានផ្សាំនៅលើដើមទម្រត្រប់វែងនៃមជ្ឈមណ្ឌលបន្លែពិភពលោក។ ឧទាហរណ៍ ១៩០ (រូបខាងឆ្វេង) និងរុក្ខជាតិសម្រាប់តាមដានដោយមិនផ្សាំ (រូបខាងស្តាំ) នៅលើទីវាលលិចទឹកខ្លះៗ ដូចជា ខេត្តបាត់ដំបង នៃប្រទេសកម្ពុជា (រូបភាពដោយ Channaty Ngang of Ohio State Extension)។

[កំណត់ត្រារបស់អ្នកនិពន្ធ៖ លោកបណ្ឌិត Bates គឺជាមិត្តភ័ក្តិ និងជាដៃគូដ៏យូរលង់មកហើយរបស់អេកូ ហើយបានបម្រើ បណ្តាញកាន់តែធំតាមវិធីផ្សេងៗជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក រួមទាំងកិច្ចសហការស្រាវជ្រាវ ការប្រឹក្សា និងការសរសេរបច្ចេកទេស។ ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនេះ គឺជាលទ្ធផលនៃការចូលរួមរបស់បណ្ឌិត Bates នៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មរបស់ USAID នៅកម្ពុជា ដែលបានគាំទ្រដោយ Feed the Future Innovation Lab for Collaborative Research on Sustainable Intensification (SIIL)។]

បញ្ហាប្រឈមនៃផលិតកម្មប៉េងប៉ោះនៅរដូវវស្សា

ប៉េងប៉ោះពិបាកដាំដុះក្នុងរដូវភ្លៀងមូសុងសំណើម និងក្តៅនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ ដីដែលជាំទឹក បានកើនឡើងនូវសម្ពាធជំងឺ និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ជារឿយៗវាសម្លាប់កូនប៉េងប៉ោះដែលស្ទូងរួច ឬកាត់បន្ថយទិន្នផលយ៉ាងខ្លាំង។ ជាដំណាំដែលត្រូវបាននាំចូល ដែលមានដើមកំណើតមកពីអាមេរិកខាងត្បូង ប៉េងប៉ោះមិនត្រូវបានបន្ស៊ាំល្អទៅនឹងអាកាសធាតុ និងដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់នោះទេ ហើយគេអាចតស៊ូផលិតក្នុង លក្ខខណ្ឌសើមនៃតំបន់។

ប៉េងប៉ោះជាច្រើនដែលបានរកឃើញនៅលើទីផ្សារ ហើយបានប្រើប្រាស់ដោយភោជនីយដ្ឋាន និង សណ្ឋាគារក្នុងរដូវវស្សា គឺត្រូវបាននាំចូល ឬដាំដុះតាមផ្ទះកញ្ចក់ ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាពិសេស។ នេះផ្តល់ឱកាស ពិសេសមួយសម្រាប់កសិករក្នុងស្រុកណាមួយដែលមានសមត្ថភាពផលិតដោយជោគជ័យទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងអំឡុងពេលនៃ "រដូវដែលមានគ្មានប៉េងប៉ោះ" នេះ។ ខណៈពេលដែលការដាំប៉េងប៉ោះនៅលើធ្នើរ ឬនៅក្រោមដំបូល ការពារទឹកភ្លៀងកំពុងក្លាយជាការអនុវត្តទូទៅ ការផ្សាំនេះ គឺជាវិធានបន្ថែមដែលអាចប្រើដោយកសិករ ដើម្បីផលិត ប៉េងប៉ោះ ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញបានប្រសើរឡើង។

លក្ខខណ្ឌ និងនិយមន័យ

ស្រទាប់ Cambium- តំបន់នៃដើមដែលប្រព័ន្ធនៃការបញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹមត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្សាំ ស្រទាប់នេះ ត្រូវតែតម្រៀបរវាងខ្នែង/មែកផ្សាំ និងដើមទម្រ ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធនៃការបញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹមអាចផ្ស៊ីគ្នាទៅវិញ ទៅមកបាន។

តំណភ្ជាប់ផ្សាំ (កន្លែងតំណភ្ជាប់នៃការផ្សាំ)- ចំណុចដែលខ្នែង/មែកផ្សាំ និងដើមទម្រត្រូវបានផ្ស៊ីគ្នា ដែលការបញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹមត្រូវបានបង្កើតឡើង។

ដើមទម្រ (ចាប់ពីកន្លែងតំណភ្ជាប់ផ្សាំរហូតដល់ឫស)- ផ្នែកខាងក្រោម ឬក្នុងដីចាប់ពីកន្លែងតំណភ្ជាប់ផ្សាំរហូតដល់ឫស។ ជារឿយៗត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការបន្ស៊ាំ របស់រុក្ខជាតិទៅនឹងដីក្នុងតំបន់ និងលក្ខខណ្ឌនៃការលូតលាស់ (ឧទាហរណ៍ៈ ដីលិចទឹក)។

ខ្នែង/មែកផ្សាំ - ផ្នែកខាងលើនៃរុក្ខជាតិដែលផ្ទុកដោយសែនដែលចង់បាន ឬលក្ខណៈសម្រាប់ផលិតកម្ម (ឧទាហរណ៍ ផ្នែកដែលផ្តល់ ផ្លែ រូបរាង រសជាតិ ភាពធន់នឹងជំងឺជាដើម។ល។)

ប្រព័ន្ធនៃការបញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹម- បណ្តុំនៃជាលិការុក្ខជាតិចាំបាច់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទឹក និងសារធាតុចិញ្ចឹមពីឫសរហូតដល់ស្លឹក។

ការ​ផ្សាំ​ប៉េងប៉ោះ​ទៅ​លើ​ដើមទម្រត្រប់វែង​ដែល​បន្ស៊ាំក្នុង​មូលដ្ឋាន

ដោយការផ្សាំមែកប៉េងប៉ោះដែលតម្រូវតាមទីផ្សារ លើដើមត្រប់វែងដែលបានជ្រើសរើស (រូបទី១) ដែលជា ដំណាំមួយមានដើមកំណើតនៅអាស៊ី យើងអាចបង្កើនកម្លាំងធន់ទ្រាំរបស់ត្រប់វែង ទៅនឹងទឹកជំនន់ ជំងឺស្លោកស្លឹក ដោយសារបាក់តេរី ជំងឺស្លោកស្លឹងដោយសារ fusarium និងជំងឺពកឫសដោយសារពពួកណេម៉ាតូត។ នៅទីបញ្ចប់ រុក្ខជាតិដែលបានផ្សាំ នឹងរួមបញ្ចូលគ្នានូវលក្ខណៈមានប្រយោជន៍ ទាំងរុក្ខជាតិខ្នែង/មែកផ្សាំ និងដើមទម្រ។ ដំណើរការនេះនៅតែមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ ហើយចំណេះដឹងដែលត្រូវការ គឺតិចតួច ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើស ដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កសិដ្ឋានគ្រប់ខ្នាត។ 

កត់សម្គាល់ថា ប៉េងប៉ោះ (Solanum lycopersicum) និងត្រប់វែង (Solanum melongena) គឺជាសមាជិកនៃគ្រួសាររុក្ខសាស្ត្រដូចគ្នា Solanaceae ដែលធ្វើឱ្យពួកវាភ្ជាប់ជាមួយគ្នាបាន។ ប៉េងប៉ោះ គឺអាចផ្សាំ នឹងពូជប៉េងប៉ោះដទៃទៀត ក៏ដូចជាប្រភេទផ្សេងទៀតនៅក្នុងគ្រួសារនេះ ដែលផ្តល់នូវសក្តានុពលនៃការផ្សាំចម្រុះ។

ការផ្សាំ​ដើម​ប៉េងប៉ោះ​ដោយ​ជោគជ័យ​មាន​៣​ដំណាក់កាល៖ 

១. មុនពេលផ្សាំៈ កន្លែងផ្សាំ ឧបករណ៍ និងការផ្គត់ផ្គង់ ហើយដើមទម្រ និងខ្នែង/មែកផ្សាំ ដែលមានសុខភាពល្អ បានរៀបចំ និងប្រមូលផ្តុំ

២. ការផ្សាំខ្នែង/មែកផ្សាំ និងដើមទម្រ

៣. ក្រោយ​ការ​ផ្សាំៈ ដើម​ដែល​បានផ្សាំ ​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យវាស៊ីគ្នាជាមុនសិន ​មុន​ពេលយកវាទៅ​ដាំ​នៅ​ទីវា/ចម្ការ។ ដំណើរការទាំងមូល ចាប់ពីការផ្សាំលើថ្នាលរហូតដល់ការដាំលើដី ជាធម្មតាត្រូវចំណាយពេលប្រហែល ៥សប្តាហ៍ (រូបទី២ ទំព័រទី៥)។

អត្ថបទនេះណែនាំពីបច្ចេកទេសជាមូលដ្ឋាននៃការផ្សាំដោយបំបែក ​ដោយទាញចេញពីបទពិសោធន៍ ជាមួយកសិករខ្នាតតូចនៅកម្ពុជា។

AN43 Tom Fig2 Khmer
រូបទី២៖ នីតិវិធីនៃការផ្សាំ និងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានក្នុងអំឡុងពេលកំណត់ជាទូទៅ ៥សប្តាហ៍ (កែសម្រួលពី៖ CL Rivard, Kansas State Univ.)។

 

ការរៀបចំពូជនៃខ្នែង/មែកផ្សាំ និងដើមទម្រ

 

ដើម្បីឱ្យការរៀបចំផ្សាំទទួលបានជោគជ័យ ស្រទាប់ cambium នៃដើមទម្រ និងខ្នែងផ្សាំ ត្រូវតែ តម្រឹមវាឱ្យបានល្អ និងដាក់វាឱ្យត្រួតស៊ីគ្នាទៅវិញទៅមក។ ដូច្នេះដើមរុក្ខជាតិនៃខ្នែងផ្សាំ និងដើមទម្រ ត្រូវតែមានអង្កត់ផ្ចិតដើមប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅពេលផ្សាំ (រូបទី៤)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រុក្ខជាតិដើមទម្រ និង ខ្នែងផ្សាំ អាចនឹងមិនដុះ ឬលូតលាស់ក្នុងអត្រាដូចគ្នានោះទេ។ អនុវត្តបច្ច័យពិសោធន៍ដំបូងមួយ ដើម្បីកំណត់ អត្រាលូតលាស់នៃរុក្ខជាតិដើមទម្រ និងខ្នែង/មែកផ្សាំ នៅក្នុងបរិយាកាសលូតលាស់របស់អ្នក។ ដោយផ្អែកលើ លទ្ធផលពូជទាំងពីរនៃដើមទម្រ និងខ្នែង/មែកផ្សាំ ពួកវារួចរាល់សម្រាប់ការផ្សាំក្នុងរយៈពេល ១៤-២១ថ្ងៃ។ នៅក្នុងបទពិសោធន៍របស់យើងនៃការផ្សាំមែកប៉េងប៉ោះនៅលើដើមទម្រត្រប់វែង ការបណ្តុះត្រប់វែង ២-៤ថ្ងៃ មុនពេលដែលប៉េងប៉ោះផ្តល់ផលនៃអង្កត់ផ្ចិតដើមស្រដៀងគ្នា។ ពូជរុក្ខជាតិត្រូវដាំឱ្យច្រើនជាងតម្រូវការ ដើម្បី ឱ្យអ្នកមានជម្រើសកាន់តែច្រើន ក្នុងការជ្រើសរើសបាននូវរុក្ខជាតិដែលមានអង្កត់ផ្ចិតដើមត្រូវគ្នា។ វាកម្រនឹង ទទួលបានការនៅរស់រហូតដល់ ១០០ភាគរយណាស់ ដូច្នេះវាតែងតែត្រូវបានណែនាំអោយផ្សាំរុក្ខជាតិបន្ថែម ដើម្បីជំនួសឱ្យ រុក្ខជាតិផ្សាំទទួលបរាជ័យ

និតិវិធីក្នុងការផ្សាំ

វិធីសាស្រ្តទូទៅចំនួនពីរសម្រាប់ការផ្សាំប៉េងប៉ោះនៅលើដើមទម្រត្រប់វែង គឺការផ្សាំដោយច្រៀកពុះ ដើមទម្រ (ដើមទម្រធំជាងមែកផ្សាំ) និងការផ្សាំដោយតភ្ជាប់ (មុខនៃដើមទម្រ និងមែកផ្សាំស៊ីគ្នា)។ វិធីសាស្រ្តនៃការ ផ្សាំមួយ អាចត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើអង្កត់ផ្ចិតដើមនៃមែកផ្សាំ និង ដើមទម្រ។ ការផ្សាំដោយតភ្ជាប់​ទាមទារ​ឱ្យ​អង្កត់ផ្ចិតនៃ​ដើមទម្រ និងមែកផ្សាំសសឹងតែ​ដូចគ្នាបេះបិទ​។ ការផ្សាំដោយច្រៀកពុះដើមទម្រ ទំនោរអនុញ្ញាត ឱ្យមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងជាងគ្នាបន្តិចនៃអង្កត់ផ្ចិតរបស់ដើមទម្រ និងមែកផ្សាំ។ ដូច្នេះ ការផ្សាំដោយច្រៀកពុះ ដើមទម្រ ​អាច​ជា​ការ​ល្អ​សម្រាប់​អ្នក​ផ្សាំ​ថ្មី ឬ​នៅ​ពេល​មាន​ភាពខុសគ្នា​ខ្លាំងនៃ​ទំហំ​របស់​ដើមទម្រ និងមែកផ្សាំ​។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ទីតាំងនៃការផ្សាំនៅលើដើមនៃមែកផ្សាំនេះ អាចត្រូវបានលៃតម្រូវ ដើម្បីទទួលបានការផ្គូផ្គង ឱ្យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបំផុតជាមួយនឹងអង្កត់ផ្ចិតនៃដើមទម្រ ដែលការកាត់ដើមទម្រត្រូវបានធ្វើឡើង។ សម្រាប់ ការងារផ្សាំប៉េងបោះនៅកម្ពុជា យើងបានប្រើការផ្សាំដោយច្រៀកពុះដើមទម្រទាំងស្រុង ដោយទទួលបានលទ្ធផល ល្អ។ ការផ្សាំនៃពូជប៉េងប៉ោះតាមតម្រូវការទីផ្សារ បានផ្សាំលើដើមទម្រនៃប៉េងប៉ោះដែលធន់នឹងជំងឺ ត្រូវបានបង្ហាញ នៅទំព័រ

ការផ្សាំភាគច្រើន រួមទាំងការផ្សាំដោយច្រៀកពុះដើមទម្រ ដែលបានបង្ហាញនៅទីនេះ មានជំហាន ជាមូលដ្ឋានចំនួនបី៖ 

១. ការរៀបចំដើមទម្រ

២. ការរៀបចំខ្នែង/មែកផ្សាំ

៣. រួមគ្នាជាមួយដើមទម្រ និងខ្នែង/មែកផ្សាំ។

[កំណត់សម្គាល់របស់អ្នកនិពន្ធ: រូបភាពទាំងអស់នៅលើទំព័រនេះ ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ នៃរដ្ឋ Ohio ។]

ការរៀបចំដើមទម្រ

បន្ទាប់ពីគ្រាប់ប៉េងប៉ោះបានដុះ ហើយសំណាបបានដុះពន្លក ត្រូវប្រាកដថា ជ្រើសរើសគំរូដែលមាន សុខភាពល្អបំផុតសម្រាប់ការផ្សាំ ដែលនីមួយៗមានស្លឹកពិតពី ២-៤សន្លឹក (រូបទី ទំព័រទី៧)។ ការប្រើប្រាស់ដើមទម្រ និងមែកផ្សាំ ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតដើមស្រដៀងគ្នា នឹងជួយតម្រឹមផ្លូវ (សរសៃនាំរុក្ខរស) នៅកន្លែងតំណភ្ជាប់ផ្សាំ (រូបទី និទី)។

កាត់​ផ្នែក​ខាង​លើ​នៃ​​ដើមទម្រ​ចេញ​ ដោយ​កាត់​បញ្ឈិត​មួយ។ ផ្នែកខាងលើនៃដើមទម្រត្រូវបានគេយកចេញ ហើយនៅសល់តែដើមប៉ុណ្ណោះ (រូបទី៥ និង៦)

AN 43 Graft Fig 3
រូបទី៣៖ ជ្រើសរើសកូនរុក្ខជាតិដែលមានសុខភាពល្អ និងមានស្លឹកពិត ២-៤សន្លឹក

ក្នៀបរុំត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារកន្លែងតំណភ្ជាប់ផ្សាំ។ ប្រសិនបើការប្រើក្នៀបរុំប្លាស្ទិកដែលផលិតដោយខ្លួន ឯង ដាក់វានៅលើផ្នែកដែលនៅសល់នៃដើមទម្រភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីកាត់រួច ហើយរុញវាចុះទៅដី (រូបទី៧)។

ធ្វើការកាត់បញ្ឈរនៅចំកណ្តាលដើមទម្រ។ ក្នុងរូបភាពនេះ គេកាត់ជម្រៅប្រហែល ៤ម.ម ដែលត្រូវនឹង ស្នាមរន្ធនៅលើឡាម (រូបទី៨)។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN 43 Graft Fig 3
រូបទី៤៖ ការប្រើកូនរុក្ខជាតិដើមទម្រ និងខ្នែង/មែកផ្សាំ ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតដើមស្រដៀងគ្នា វានឹងជួយតម្រឹមផ្លូវ (បញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹម) នៅកន្លែងតំណភ្ជាប់ផ្សាំ។
AN 43 Graft Fig 5
រូបទី៥៖ ជម្រុះចេញនូវផ្នែកខាងលើនៃដើមទម្រ
AN 43 Graft Fig 6
រូបទី៦៖​ ផ្នែកខាងលើបំផុតនៃដើមទម្រត្រូវបានគេជម្រុះចោល និងនៅសល់តែដើមទេ
AN 43 Graft Fig 7
រូបទី៧៖ ស្រោមត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ការពារដើមផ្សាំ
AN 43 Graft Fig 8
រូបទី៨៖ ពុះជ្រៀកចំកណ្តាលនៃដើមទម្រ

ការរៀបចំខ្នែង/មែកផ្សាំ

យកផ្នែកខាងក្រោមនៃខ្នែង/មែកផ្សាំចេញដោយកាត់ជាពីរ។ កាត់ឫសខ្នែង/មែកផ្សាំ ដោយកាត់ដំបូង។ ធ្វើការកាត់ទីពីរនៅចំណុចដែលអង្កត់ផ្ចិតដើមនៃមែកផ្សាំត្រូវគ្នានឹងអង្កត់ផ្ចិតដើមរបស់ដើមទម្រ (រូបទី៩)។

កាត់តម្រឹមស្លឹកនៃមែកផ្សាំពីរបីស្លឹកចេញ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់ទឹក។ ទុក​តែ​ស្លឹកតូច​មួយ ​ឬ​ពីរ​ប៉ុណ្ណោះ (រូបទី១០)។

ច្រៀកតម្រឹមផ្នែកខាងក្រោមនៃកូនមែកផ្សាំដើម្បីស៊កបញ្ចូល ដោយច្រៀកតម្រឹមផ្នែកនិមួយៗនៃមែកផ្សាំ។ ថែរក្សាផ្ទៃកាត់ឱ្យស្អាត ហើយកុំប៉ះវានឹងម្រាមដៃរបស់អ្នក (រូបទី១១)។

AN 43 Graft Fig 9
រូបទី៩៖ កាត់ចោលនូវផ្នែកខាងលើនៃកូនមែកផ្សាំ រួចចិតវាជាពីរសងខាង
AN 43 Graft Fig 10
រូបទី១០៖ កាត់តម្រឹមស្លឹកនៃមែកផ្សាំដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការបាត់បង់ទឹក
AN 43 Graft Fig 11
រូបទី១១៖ ច្រៀកតម្រឹមផ្នែកខាងក្រោមនៃកូនមែកផ្សាំ ដើម្បីស៊កបញ្ចូល ដោយច្រៀកតម្រឹមផ្នែកនិមួយៗនៃមែកផ្សាំ

ភ្ជាប់ខ្នែង/មែកផ្សាំ និងដើមទម្រជាមួយគ្នា

ស៊កបញ្ចូលចុងស្រួចត្រប៉ែតនៃមែកផ្សាំ (រូបទី១២)។ ដាក់រុំក្នៀបបប្លាស្ទិពីគល់ដើមនៃដើមទម្រឡើងលើ ហើយដាក់ក្នៀបរុំជុំវិញកន្លែងតំណភ្ជាប់ផ្សាំការដាក់រុំបំពង់ក្នៀបហ្នឹងដោយខ្លួនឯង ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបទី១៣ ប្រសិនបើក្នៀបរុំសម្រាប់ផ្សាំមានលក្ខណៈជាពាណិជ្ជកម្មកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ សូមអនុវត្តវាទៅកន្លែងតំណភ្ជាប់ ផ្សាំនៅពេលនេះ។

AN 43 Graft Fig 12

រូបទី១២៖ ស៊កបញ្ចូលចុងស្រួចត្រប៉ែតនៃខ្នែង/មែកផ្សាំ

AN 43 Graft Fig 13
រូបទី១៣៖ រុំក្នៀបប្លាស្ទិកជុំវិញកន្លែងផ្សាំ

 

ការថែរក្សារុក្ខជាតិដែលផ្សាំរួច

ដាក់រុក្ខជាតិដែលទើបនឹងផ្សាំរួច (រូបទី១៤ ទំព័រ៨) ទៅក្នុងកន្លែងដែលមានលក្ខណៈផាសុខភាព (រោងសម្រាប់ដាក់រុក្ខជាតិបន្ទាប់ពីផ្សាំរួច-ស៊ែរ) ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីការផ្សាំរួច។ កន្លែងដែល មានលក្ខណៈផាសុខភាពមួយ គឺជារចនាសម្ព័ន្ធគ្របដណ្តប់ តូចមួយ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីរក្សាសំណើម ខ្ពស់ និងកាត់បន្ថយអាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ ដើម្បីកាត់បន្ថយការ ឡើងកំដៅខណៈពេលដែលរុក្ខជាតិដែលបានផ្សាំហើយ មានសុខភាពល្អ (រូបទី១៥)។ គោលបំណងដំបូងនៃកន្លែង ដែលមានលក្ខណៈផាសុខភាពនោះ គឺដើម្បីកាត់បន្ថយ ការបាត់បង់ទឹកពីខ្នែង/មែកផ្សាំ។ បន្ទះផ្លាស្ទិចថ្លាត្រូវបានប្រើ ដើម្បីរក្សាសំណើមដែលហួតចេញពីកន្ទោងដែល ពោរពេញដោយទឹក កន្លែងផ្ទុកទឹកដែលដាក់នៅកម្រាលនៃកន្លែងដែលស្តុកកូនស្ទុម។ កន្លែងដែលស្តុកកូនស្ទុម ត្រូវបានគ្របដោយប្លាស្ទិកខ្មៅ ដើម្បីកាត់បន្ថយការជ្រៀតចូលនៃពន្លឺ។ សំណាញ់ម្លប់ដាក់គ្របពីលើក៏អាចត្រូវបាន ប្រើដើម្បីកាត់បន្ថយពន្លឺ និងអនុញ្ញាតឱ្យមានចរន្តខ្យល់ល្អ។ អាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺ អាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមតម្រូវការ ដោយការបន្ថែម ឬការយកចេញនៃសំណាញ់ម្លប់ហ្នឹង។ ការផ្លាស់ប្តូរកន្លែងដាក់កូនស្ទុមទៅក្រោមម្លប់ធម្មជាតិ ក៏អាចកាត់បន្ថយតម្រូវការសម្រាប់ការដាក់ម្លប់សិប្បនិម្មិតផងដែរ។ ទំហំ និងការរចនាកន្លែងដែលមានលក្ខណៈ ផាសុខភាព អាស្រ័យលើទំហំនៃការផលិតរុក្ខជាតិផ្សាំ។ កសិដ្ឋានតូចមួយ ឬអ្នកធ្វើសួនតាមផ្ទះ អាចបង្កើតកន្លែង ដែលមានលក្ខណៈផាសុខភាពតូចមួយ ពីបន្ទះបណ្តុះកូនរុក្ខជាតិមួយ កន្លែងបណ្តុះកូនរុក្ខជាតិដោយគ្របផ្លាស្ទិចមួយ ថង់ប្លាស្ទិកមួយ ឬសូម្បីតែពែងប្លាស្ទិកតែមួយក៏អាចធ្វើបានដែរ។

ក្នុងអំឡុងពេលសប្តាហ៍ដំបូងបន្ទាប់ពីការផ្សាំ ខ្នែង/មែកផ្សាំមិនអាចទទួលបានទឹកពីដើមទម្រទេ។ ដូច្នេះ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការថែរក្សាលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីការពារការបាត់បង់ទឹក ពីខ្នែង/ មែកផ្សាំ និងជំរុញការផ្ស៊ីគ្នានៅកន្លែងផ្សាំបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ វាត្រូវចំណាយពេលជាមធ្យមពី ៧ទៅ១០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការផ្សាំដើមទម្រ និងខ្នែង/មែកផ្សាំ ដើម្បីបង្កើតតំណភ្ជាប់សរសៃរុក្ខរស និងរហូតដល់ ១៤ថ្ងៃ សម្រាប់ ផ្សាភ្ជាប់កន្លែងផ្សាំដើម្បីឱ្យផ្ស៊ីគ្នាបានទាំងស្រុង អាស្រ័យលើទីតាំង និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រង សីតុណ្ហភាព សំណើម និងពន្លឺ (រូប១៦)។

ក្នុងកំឡុងសប្តាហ៍ដំបូងនៃការផ្ស៊ីគ្នាកន្លែងផ្សាំ ការថែរក្សាសំណើមលើសពី ៩០% និងសីតុណ្ហភាព ប្រហែល ២១-២៧/២៩°C យប់/ថ្ងៃលេចឡើងប្រសើរបំផុត។ ផលប៉ះពាល់នៃកម្រិតពន្លឺ គឺដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោល ហើយត្រូវតែគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ អាំងតង់ស៊ីតេពន្លឺខ្ពស់អាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ ដំណើរការផ្ស៊ីគ្នានៃកន្លែងផ្សាំ ប្រសិនបើសំណើម និងសីតុណ្ហភាពអាចរក្សាបាននៅកម្រិតគោលដៅ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងអាកាសធាតុត្រូពិច សីតុណ្ហភាព និងកម្រិតពន្លឺជាធម្មតាខ្ពស់ ហើយការប្រើម្លប់ គឺត្រូវបានតម្រូវ ដើម្បីកែសម្រួលសីតុណ្ហភាព និងសំណើមបរិយាកាស។

ចាប់ពីសប្តាហ៍ទី២ នៃការផ្ស៊ីគ្នាកន្លែងផ្សាំ សំណើមបរិយាកាសអាចត្រូវបានធ្លាក់ចុះបន្តិចម្តងៗ ខណៈពេល ដែលកម្រិតពន្លឺគួរតែត្រូវបានកើនឡើងដោយការដកផ្លាស្ទិកខ្មៅ និង/ឬសំណាញ់ម្លប់ចេញ។ ដំណើរការនេះធ្វើឱ្យ រុក្ខជាតិដែលផ្សាំ បន្ស៊ាំនឹងអាកាសធាតុថ្មី នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌក្រោមព្រះអាទិត្យពេញលេញនៅទីវាល។

AN 43 Graft Fig 14
រូបទី១៤​​​​៖ កន្លែងតំណភ្ជាប់ផ្សាំចាប់ផ្តើមស៊ីគ្នា (រូបភាពដោយ រី សារ៉ែន) 
AN 43 Graft Fig 15

រូបទី១៥៖ សម្ភារៈដែលមានប្រភពក្នុងស្រុកជាច្រើនប្រភេទមួយ អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតកន្លែងដែលមាន លក្ខណៈ ផាសុខភាពមួយ (រូបភាពដោយ Channaty Ngang of Ohio State Extension)។

AN 43 Graft Fig 16
រូបទី១៦៖ កន្លែផ្សាំដែលបានផ្ស៊ីគ្នាយ៉ាងពេញលេញ។ ការបង្កើតកោសិការក្រិននៅកន្លែងផ្សាំ (scar tissue) គឺត្រូវបានផ្សា ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរុក្ខជាតិផ្សាំដែលមានសុខភាពល្អមួយ ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងទីវាល។ ជាធម្មតារុក្ខជាតិ ត្រូវបានត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ការផ្ទេរទៅដាក់នៅទីវាល ២-៣សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការផ្សាំ (រូបភាពដោយ Channaty Ngang of Ohio State Extension)

ការយកកូនរុក្ខជាតិដែលផ្សាំទៅដាំ/ស្ទូងនៅទីវាលចម្ការ

ទោះបីជាខ្នែង/មែកផ្សាំ និងដើមទម្របង្កើតការផ្ស៊ីគ្នានៃសរសៃររុក្ខរសប្រហែល ៧ថ្ងៃក៏ដោយ វាអាច ចំណាយពេលរហូតដល់ ១៤ថ្ងៃ ពីការផ្សាំ សម្រាប់ធ្វើឱ្យមានការផ្ស៊ីគ្នានៅកន្លែងផ្សាំនោះ (រូបទី១៦)។

បន្ទាប់ពីយករុក្ខជាតិចេញពីរោងដាក់រុក្ខជាតិបន្ទាប់ពីផ្សាំមក (ស៊ែរ) ដាក់វាឱ្យផ្ស៊ាំនឹងអាកាសធាតុនៅក្នុង ទីតាំង ដែលមានម្លប់ការពារពីខ្យល់រយៈពេល ៥-៧ថ្ងៃ មុនពេលស្ទូងនៅទីវាល។ វាក៏មានប្រយោជន៍ផងដែរ ក្នុងការដាក់វាឱ្យត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ពីរទៅបីម៉ោងមុនពេលស្ទូង។ កែសម្រួលកាលវិភាគនេះប្រសិនបើ ចាំបាច់ ដើម្បីកុំឱ្យរុក្ខជាតិតានតឹងនៅពេលដែលដាំវាទៅក្នុងបរិយាកាសវាល។

នៅពេលស្ទូង ឬដាំនៅទីវា ត្រូវប្រាកដថាកន្លែងតំណផ្សាំហ្នឹងវានៅពីលើផ្ទៃដី (រូបទី១៧)។ ប្រសិនបើកន្លែង តំណផ្សាំហ្នឹងត្រូវបានកប់ដីនោះ ខ្នែង/មែកផ្សាំនឹងចាក់ឬសចូលទៅក្នុងដី ហើយគុណសម្បត្តិណាមួយដែលនឹងត្រូវ បានផ្តល់ដោយដើមទម្រ ដូចជាភាពធន់នឹងជំងឺដែលបណ្តាលមកពីដី នឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។

នៅពេលដែល​រុក្ខជាតិដែលផ្សាំនោះ​ដុះ​លូតលាស់​ហើយ សូម​ពិនិត្យ​មើល និង​ដក​ខ្នែងណា​ដែល​ដុះ​នៅលើ​ដើម​ទម្រចេញ​ ហើយក៏ដកឫសដែលកើតចេញពីខ្នែង/មែកផ្សាំនោះផងដែរ។ ដើម្បីបងា្ករការឆ្លង ជំងឺពីដី ជាលិកា របស់ខ្នែ/មែកផ្សាំ មិនត្រូវប៉ះនឹងដីឡើយ។ ត្រូវធ្វើគម្រប​ដី​ឱ្យ​បាន​ច្រើន​បន្ទាប់​ពី​ស្ទូង/ដាំ​រួច ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការឃ្ទាត​ដី​មក​លើ​ដើម​ពេល​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់ ឬ​ស្រោចស្រព។ រុក្ខជាតិដែលផ្សាំគួរត្រូវរឹងមាំពីពីរទៅបីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពី ស្ទូង។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ដែលរុក្ខជាតិត្រូវបានចងដោយសុវត្ថិភាព ដើម្បីឱ្យវារឹងមាំ។ នេះនឹងការពារ ដើមរុក្ខជាតិពីការរអិលចុះក្រោម ហើយដើមនៃខ្នែង/មែកផ្សាំប៉ះដី។

 

AN 43 Graft Fig 17

រូបទី១៧៖ ស្ទូងប៉េងប៉ោះនៅទីវាលជាមួយនឹងការផ្សាំនៅលើផ្ទៃដី ហើយប្រើគម្របសរីរាង្គ ដើម្បីការពារការជ្រាប ចូលដីទៅក្នុងជាលិការខ្នែង/មែកផ្សាំ (រូបភាពដោយ Rick Bates)

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការធ្វើពិពិធកម្មកសិដ្ឋានខ្នាតតូច មានសារៈសំខាន់ចំពោះការបង្កើតប្រព័ន្ធអាហារដែលធន់ទ្រាំ ជាពិសេស នៅក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជា ដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងចំពោះជំងឺ ដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

បច្ចេកវិជ្ជានៃការផ្សាំបន្លែ អាចជាវិធានដ៏មានសារៈប្រយោជន៍មួយ ក្នុងការកែលម្អសន្តិសុខស្បៀងនៅពេលជួបបញ្ហា ដ៏លំបាកបំផុតមួយក្នុងមួយឆ្នាំៗ។ លើសពីនេះ ការផលិតបន្លែតាមផ្ទះ និងទីផ្សារ នៅតែជាសហគ្រាសស្រ្តីនៅ កម្ពុជា។ ការអភិវឌ្ឍ 'កញ្ចប់ឧបករណ៍ផលិតកម្មបន្លែរដូវវស្សា' រួមទាំងការផ្សាំប៉េងប៉ោះ ជំរុញការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាច របស់ស្ត្រីតាមរយៈការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានទីផ្សារ និងការចូលរួម (រូបទី១៨)។ ការផលិតប៉េងប៉ោះដែលផ្សាំ ផ្តល់នូវចំណុចចូលទៅក្នុងទីផ្សារផលិតផលក្នុងស្រុក ដែលរកកម្រៃបានសម្រាប់កសិករស្ត្រីខ្នាតតូចនៅរដូវវស្សា ហើយមានសក្តានុពលក្នុងការកែលម្អទាំងអាហារូបត្ថម្ភ និងផលសេដ្ឋកិច្ច។ ប្រាក់ចំណូលបន្ថែមក្នុងគ្រួសារពីការ កើនឡើងនៃការចូលរួមនៃទីផ្សារ ក៏ទទួលបានសក្តានុពលក្នុងការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ដល់កុមារតាមរយៈ ការកែលម្អលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ ការថែទាំសុខភាព និងអាហារបំប៉ន។

សំណួរតាមដានបន្តលើប្រធានបទនេះ អាចត្រូវបានដាក់នៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងវេទិកា 'វេទិកានៃការ ផ្សាំប៉េងប៉ោះនៅលើការសន្ទនាសហគមន៍អេកូ។ យើងសូមអញ្ជើញអ្នកផងដែរ ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ របស់អ្នក (ភាពជោគជ័យ ឬភាពបរាជ័យ) និងគន្លឹះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងបណ្តាញអេកូនៅអាស៊ី និងលើសពីនេះ។

 

ឯកសារយោង

Bates, R. 2018. Vegetable Grafting Basics – Presentation Slides. Myanmar Seed Saving Workshop. January 16-18, 2018. Pathein, Myanmar. Available: https://www.echocommunity.org/en/resources/15b2a737-5f6e-42ac-b105-8ae9d6476d48

Kleinhenz, M., Soltan, M., Short, S., and Hu, B. Grafting Guide: A Pictoral Guide to the Cleft and Splice Graft Methods for Tomato and Pepper. 3rd Edition. Ohio State University Extension.

Grafting: Galleries, Publications, Recordings, Tools. The Ohio State University, Vegetable Produc- tion Systems Laboratory. Available: http://u.osu.edu/vegprolab/research-areas/grafting-2/ 

Palada, M., Wu, D. 2013. Grafting Sweet Peppers for Production in the Hot-Wet Season. International Cooperators’ Guide. AVDRC – The World Vegetable Center. Taiwan. Available: https://www.echocommunity.org/en/resources/44ae893c-cb34-4815-bc1c-b19ad7bbf795

 

AN 43 Graft Fig 18
រូបទី១៨៖ កសិករខ្នាតតូចប្រមូលផលពីប៉េងប៉ោះដែលបានផ្សាំតាមតម្រូវការទីផ្សារ (រូបភាពដោយ by Ry Saren)។