ECHO သည် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာသင်တန်းနှင့်အထောက်အကူများမှတဆင့် ငတ်မွတ်ခြင်းလျော့ပါးရန်နှင့်  လူနေမှု တိုးတက်လာရန်အတွက်တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဂိုဏ်းဂဏမခွဲခြားသောခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်းဖြစ် သည့် ECHO တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ဒေသဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုစင်တာများရှိသည်။ ထိုစင်တာများသည် အသေးစားလယ်သမားများ၊ နှင့်ကမ္ဘာ့ငတ်မွတ်ခြင်းလျော့ပါးမှုအတွက်အလုပ်လုပ်နေသောသူများတို့နှင့် လိုအပ် သောအထောက်အကူများဖြင့် တစ်ဦးကိုတစ်ဦးဆက်သွယ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ECHO အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဌာနချုပ် များသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ နောသ်ဖိုဒ်မီယာတွင်ရှိသော အပူပိုင်းဒေသစိုက်ပျိုရေး ဆိုင်ရာလက်တွေ့ပြသသည့်ခြံမြေတွင် တည်ရှိပါသည်။

ECHO community.org မှတဆင့် ECHO သည်နိုင်ငံပေါင်း၁၈၀ ထက်မကတွင်ရှိသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်သားများ ကို စိုက်ပျိုး ရေးဆိုင်ရာနှင့် ဆီလျော်မှုရှိသောနည်းပညာသင်တန်းများနှင့် အထောက်အကူများကိုပေးသည်။ ဤအထောက်အကူများ သည် လက်တွေ့ကျသောအကြာင်းအရာအချက်အလက်များ၊ အတွေ့အကြုံခဲ့ရသော နည်းပညာ ဆိုင်ရာအထောက်အကူ နှင့်မြင့်မားစွာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော်လည်း တွင်ကျယ်စွာအသုံးမပြုသေး သည့် အပင် များကိုဦးတည်သည့်ကျယ်ပြန့်သော မျိုးစေ့ဘဏ်တို့ကိုကိုယ်စားပြုပါသည်။
 
ECHO သည် အသိအမှတ်ပြုဖေါ်ထုတ်ခြင်း၊ ခိုင်လုံခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောစိုက်ပျိုး ရေးနှင့်ဆီလျော်မှုရှိသည့်နည်းပညာများတွင်အကောင်းဆုံးသောလက်တွေ့ကျသည့်ဆောင်ရွက်မှုများကိုဖြန့်ဖြူးသည်။

ECHO လူထုဝန်းကျင်နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြုလုပ်သောအစီအစဉ်များမှတဆင့် ECHOသည် ကွင်းဆင်း အခြေပြုပညာရှင်များအားတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအတွေ့အကြုံ၊ အယူအဆများနှင့်အားပေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်အခွင့် အလမ်းများကို ဖန်တီးပေးသည်။

ECHO ဟူသည်အဘယ်နည်း။

အစားအသောက်စျေးနှုန်းများကိုတိုးမြှင့်လာသောအချိန်တွင် ဆာလောင်ငတ်မွတ်ခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ကြရသည့် အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ဉီးရေမှာပိုမိုများပြားလာသည်။ ရေရှည်တည်တံ့သော အဖြေကို လိုအပ်မှုမှာကုန်ဆုံးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

ECHO သည်နိုင်ငံအရပ်ရပ်တွင်ဆင်းရဲသောသူများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေကြသောသူများ၊ အထူးသဖြင့်စိုက်ပျိုး ရေးကဏ္ဍ တွင်အလုပ်လုပ်နေသောသူများပိုမိုထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ဟူသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခု ကြောင့် တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ 

ECHO ၏အရေးကြီးဆုံးသောဝန်ဆောင်မှုများ−

 • ပညာရေးနှင့်သင်တန်း
  • အလုပ်သင်အစီအစဉ်များ
  • လက်ဆင့်ကမ်းအတွေ့အကြုံ
  • ကျောင်းသင်ပညာရေး
  • အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ  
 • ဆန်းသစ်သောရွေးချယ်မှုများ 
  • ECHO ဖွံ့ဖြိုရေးမှတ်တမ်းများကဲ့သို့သောပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများ
  • နည်းပညာဆိုင်ရာတုံ့ပြန်သည့်ယူနစ်မှတဆင့်နည်းပညာထောက်ပံ့ခြင်း
  • ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးမပြုသေးသောကောက်ပဲသီးနှံမျိုးစေ့များ
  • စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာနည်းပညာမှတ်တမ်းများ  
 • ကွန်ယက်လုပ်ဆောင်ခြင်းများ
  • ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် ညီလာခံများ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲများနှင့်ဆွေးနွေးပွဲ
  • ဆက်သွယ်ပြန်ကြားမှု
  • နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

ECHO Community.org ကိုမည်သို့အသုံးပြုမည်နည်း။

ECHO လူထုဝန်းကျင်သည်ECHO ၏အသင်းဝင်အားလုံးနီးပါးတို့အား အွန်လိုင်းအထောက်အကူများကိုသာမက ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်သားများ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးဆက်သွယ်နိုင်မှုကိုကူညီရန်ဆက်သွယ်ရေးကရိယာများကိုလည်းပေး သည့် လူထုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များတို့သည် မေးခွန်းများမေးခြင်းနှင့်ဖြေဆိုခြင်း၊ နှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အထောက်အပံ့များထည့်ဝင်ခြင်းနှင့် လုပ်ကွင်းများတွင်စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာများကို အကောင်အထည်ဖေါ်မှုနှင့် နည်းပညာများတိုးတက်မှုအတွက် မိမိတို့သင်ယူရရှိခဲ့သောအတွေ့အကြုံများကို မျှဝေခြင်း အားဖြင့်ပူးပေါင်း ပါဝင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။

အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပေးထားသောအထောက်အကူတို့၏အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် အသင်းဝင်များတို့သည် အများစုကိုရယူနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ အသင်းဝင်ရန် လျှောက်ထား ခြင်းမှာ အခမဲ့ဖြစ်၍ အထူးအကျိုးအမြတ်များကိုနိုင်ငံအရပ်ရပ်တွင်အလုပ်လုပ်နေသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်သားများအား  ပေးပါသည်။