Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en), Kiswahili (sw), Français (fr), Português (pt),
Hoặc dùng Google Translate:  

This Agrodok contains detailed information on how to grow three kinds of mushrooms:  oyster, shiitake and wood ear mushrooms.  These mushrooms are rather easy to grow on a small scale.   

2 Copies 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2005
  • Nhà Xuất Bản: Agromisa Foundation and CTA
  • ISBN-10: 9085730384
  • Dewey Decimal: 635.8
  • Thư viện ECHO: 635.8 AGR
  • Thư Viện ECHO Châu Á: PD.023

Bộ sưu tập