This article is from ECHO Asia Note #24

Tóm tắt: Muốn bền vững thì các quy trình nông nghiệp, bao gồm quản lý sâu bệnh và côn trùng phải hiệu quả (hữu hiệu và đem lại lợi ích kinh tế), không gây hại môi trường (để ổn định lâu dài), bình đẳng (đem lại công bằng cho xã hội) và có đạo đức (tôn trọng cả thế hệ tương lai lẫn các loài khác). Các nghiên cứu căn bản và ứng dụng được tiến hành trong ba thập kỷ qua đã cho thấy việc sử dụng các sản phẩm neem tự nhiên và đã qua chế biến (Azadirachta indica) có thể cung cấp thành phần quan trọng trong việc kết hợp quản lý sâu bệnh và côn trùng bền vững. Sự kết hợp của hơn 100 hợp chất hoạt tính sinh học trong cây neem khiến nó trở thành một loài cây độc đáo có những ứng dụng tiềm năng trong quản lý sâu bệnh và côn trùng. Không giống như thuốc trừ sâu tổng hợp độc hại, nguyên liệu từ neem không giết chết sâu bệnh, nhưng vô hiệu hóa chúng và làm mất khả năng gây hại thông qua kết hợp các tác động lên hành vi, sinh lý và tế bào. Mặc dù có tính chọn lọc cao, nguyên liệu từ neem ảnh hưởng đến hơn 500 loài sâu bệnh gây hại, bọ ăn cây, bọ và ve gây hại đến con người và động vật, ký sinh trùng nguyên sinh, nhuyễn thể độc hại, tuyến trùng ký sinh thực vật, nấm gây bệnh,  vi khuẩn và nấm gây hại. Kết quả của các thử nghiệm diện rộng trên ruộng vườn đã cho thấy giá trị của việc quản lý sâu bệnh dựa trên neem để nâng cao năng suất cây trồng. Cây neem có tác dụng như một màn chắn gió, và trong khu vực có lượng mưa thấp và tốc độ gió cao, neem có thể bảo vệ cây trồng khỏi bị làm khô. Neem đang được trồng với quy mô lớn ở miền nam Trung Quốc và Brazil. Neem cũng đã được trồng ở Úc, nhiều quốc gia ở châu Phi, châu Mỹ Latinh, đảo Caribê, v.v… Neem có nhiều lợi ích cho việc giải quyết các vấn đề nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Việc tăng cường nhận thức về tiềm năng của cây neem bằng cách tạo ra nhận thức về tiềm năng của nó sẽ làm được nhiều trong việc thúc đẩy việc chấp nhận cây neem cho quản lý sâu bệnh và cải thiện sức khỏe thực vật, động vật, con người và môi trường. 


Thẻ

Neem

Vùng

Asia