This article is from ECHO Asia Note #21

Hướng tới một tương lai canh tác lúa tốt đẹp hơn Phương Pháp Thâm Canh Lúa Cải tiến (SRI) đang trở nên phổ biến ở Thái Lan. Cả nông dân mới và nông dân giàu kinh nghiệm đều rất hứng thú học hỏi để cải thiện hệ thống trồng lúa thay vì chỉ tập trung vào năng suất cao. Vùng thượng trung của Thái Lan, đặc biệt là Nakorn Sawan, có nguồn đất đai màu mỡ và dải đất bằng phẳng dọc bờ sông. Khu vực này có điều kiện tốt để trồng lúa, đặc biệt là sản xuất lúa để lấy hạt giống. Phần lớn thóc giống được sử dụng tại miền trung Thái Lan là từ khu vực này.


Đọc Trực Tuyến


Máy đánh dấu gieo trồng trục lăn cho SRI

Preeyachaya Klaythuan

This article is from ECHO Asia Note #21

Hướng tới một tương lai canh tác lúa tốt đẹp hơn Phương Pháp Thâm Canh Lúa Cải tiến (SRI) đang trở nên phổ biến ở Thái Lan. Cả nông dân mới và nông dân giàu kinh nghiệm đều rất hứng thú học hỏi để cải thiện hệ thống trồng lúa thay vì chỉ tập trung vào năng suất cao.

Vùng thượng trung của Thái Lan, đặc biệt là Nakorn Sawan, có nguồn đất đai màu mỡ và dải đất bằng phẳng dọc bờ sông. Khu vực này có điều kiện tốt để trồng lúa, đặc biệt là sản xuất lúa để lấy hạt giống. Phần lớn thóc giống được sử dụng tại miền trung Thái Lan là từ khu vực này.


Thẻ

SRI

Vùng

Asia