Ang dengue ay sakit na dulot ng isang virus na nakakaapekto sa tao dahil sa kagat ng babaeng lamok na Aedes. Ang tatlong minuto at dalawamput apat na segundong animation na ito ay tatalakay ng pagkalat ng dengue at ang iba't-ibang mga symptomas ng sakit na ito. Gayundin, ang animation na ito ay magbibigay ng karagdagang impormasyon ukol sa iba't-ibang gawain ng lamok na ito. Tatalakayin ng video na ito mahahalagang paraan sa pag-iwas sa sakit na dengue sa loob ng bahay, gayundin ang paglilinis ng kapaligiran upang makaiwas sa kagat ng lamok. Halina at tayo'y maagtulong-tulong upang mapigilan ang pagkalat ng dengue!