Dengue eretcha enalikiwa ni mwasitchu, olaa onaraviwa ni atchu wanthowa na olunmwa ni tupusi mwamutiya onitchaniwa Aedes. Amunutu alaa araru ni emeya evitiyu elaa enaya oleliha maraveliwo, eretcha ni sowona sohinaya sa eretcha yelaa. Navetho enamuleliha sokhovelela sa tupusi olaa. Evitiyu elaa ennonihera thoo miruku sawatcha sa miisakihero sokheleyacha, mwarehereraka nnakhala npuwa nari vate mwa enhupa, wawi mwakihe olunmwa ni atupusi. Nrowe othene vamoha nlape wawi nimalihe eretcha ya Dengue.