Maladie ya dengue ewutaka na virus oyo ezalaka transmis na bato à partir ya koisama ya moustique ya moisi na kombo ya Aedes. Vidéo oyo ya 3 minutes pe 24 secondes ezali ko lakisa lolenge dengue e se transmettra, infection na yango, pe ba symptômes nango. Vidéo oyo ezali kopesa ba informations misusuna oyo etali bizaleli ya moustique. Vidéo ezali ko lakisa ndenge nini okoki kosala po été ozwa bokono yango te, nini esengeli osala na kati ya ndako pe nzinga nzinga ya ndako na yo, pona ko eviter ke ba moustiques ba swa yo. Tosala biso nionso elongo na tina été to arrêter transmission ya dengue.